Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

maandag 1 januari 2018

De Grote Jaren


In the beginning the Universe was created.
This made a lot of people very angry and is widely regarded as a bad move.

(Douglas Adams)

Tijdens de zoektocht naar vrijheid en waarheid komen tal van boeiende en inspirerende verhalen, inzichten en invalshoeken voorbij betreffende de oorsprong en bestemming der mensheid. Of deze vaak onwaarschijnlijke verhalen echt en volkomen waar zijn, is soms moeilijk te achterhalen en vind ik persoonlijk ook niet zo van belang. Er zijn trouwens zoveel versies en theorieën (die elkaar dan nog vaak tegenspreken), dat het verstand er tureluurs van wordt. Wat mij aanspreekt in die verhalen en mythen (die soms pure sciencefiction en fantasy lijken), zijn de gevoelslading en de perceptieverschuiving die ze veroorzaken. Door het bewustzijn te openen voor nieuwe mogelijkheden en theorieën verdwijnen vaak oude paradigma’s en voorbijgestreefde overtuigingen en opent zich een breder perspectief, een dieper inzicht, een ruimer bewustzijnsveld. Een wereld van beperking, onmacht en onderdrukking ruimt plaats voor een leven waar overvloed, kracht en vrijheid (terug) mogelijk worden. Want alles is mogelijk, er zijn geen grenzen noch beperkingen tenzij diegene die je zelf creëert en bedenkt. Een bewustzijn vol angst, schuld en verdriet verandert naar gedachten aan onze ongelofelijke vermogens en onaantastbare soevereiniteit. Althans, dat is wat die verhalen met mij doen. Door steeds dieper het konijnenhol in te duiken, breken ze de slavenmentaliteit en onwetendheid en openen ze het hart waar liefde altijd woont en waar de connectie met het altijd aanwezige Zelf springlevend is. Voortbordurend op de interventie berichten wordt hieronder zo’n verhaal samengevat. Bedenk dat dit (slechts) een verhaal is en niet de ultieme en definitieve waarheid hoeft te zijn. Zoek altijd zelf jouw eigen waarheid en uniek pad naar ontwaking en bevrijding.

Dearly beloved
We are gathered here today
To get through this thing called life
(Prince)


Oneindig Bewustzijn moduleert zichzelf tot het universum. Onbegrensde Aanwezigheid verwordt tot de zichtbare en onzichtbare werelden. Als een oceaan die golven laat verschijnen en verdwijnen uit Zichzelf. Golven die zich dan voordoen als mensen, dingen en verhalen en de spelers zijn op het toneel van het leven. We zitten nu midden in zo’n spectaculair, complex en waanzinnig verhaal, als de belichaamde getuigen en betrokken acteurs. En misschien heeft Prince gelijk en is de enige manier om te overleven in deze gekke wereld...to go crazy 'cause we're all gonna die.

When Eve was in Adam, there was no death. When she was separated from him, death came.
If she enters into him again and he embraces her, death will cease to be.

(Gospel of Philip)

Wat voorafging.......De val van de Mens en de verdrijving uit het paradijs.

In tal van oude geschriften (Nag Hammadi, Het Boek van Henoch, Soemerische tabletten, Gilgamesh epos, de Bijbel,…) wordt verteld dat lang geleden ‘wachters’ (Anunnaki) naar de Aarde kwamen om te ‘waken’ over de mensen. Deze gevallen ‘Engelen’ (zonen van God) manipuleren niet alleen de genetische code van de Mens, maar raken verlustigd op de Aardse vrouwen en beginnen met hen te copuleren. Er ontstaat daardoor een ras van half-goden (de Nephilim) die in de Bijbel beschreven staan als woeste tirannen en heersers die de Aarde plunderen en de mensheid in groot gevaar brengen. In de Bijbel en bij vele andere oude beschavingen (Afrika, Maya’s, Indianen,…) staan de Nephilim beschreven als reuzen (Goliath, Hercules, Titanen,…). De kwade demiurg (Yaldabaoth/Jahweh/Jehovah), een Archon of androgyn engelachtig wezen, verkracht (manipuleert) Eva (of Anima) wat leidt tot een op angst gebaseerd mondiaal bewustzijn in tegenstelling tot de harmonieuze vereniging van Adam en Eva (het mannelijke en vrouwelijke in de Mens) wat leidt tot een op liefde gebaseerd bewustzijn en kennis van gnosis (waarheid over en herinnering aan onze oorsprong). Dit is de val van het menselijke bewustzijn waarbij we onze oorspronkelijke 'Goddelijke' staat vergeten en afdalen in steeds dichtere dimensies terwijl onze krachtige vermogens op sluimerstand gaan. De demiurg bouwt een boerderijplaneet (hologram) en steelt onze energie via een piramidaal en corrupt systeem van eten en gegeten worden.

Het is vrij makkelijk in te zien dat het leven op Aarde niet ‘klopt’. Iedere vorm van geweld bijvoorbeeld is onverenigbaar met onvoorwaardelijke liefde terwijl we niettemin incarneren op een planeet waar geweld onvermijdelijk is en algemeen aanvaard wordt. Elk levend wezen op Aarde dient altijd een ander wezen te doden (een dier, plant, vrucht of insect) om zelf te kunnen blijven bestaan. En waarom creëert natuur/evolutie een wezen (de Mens) die de natuur en zichzelf vernietigt? Waarom zijn lijden en pijn onvermijdelijk op het lange pad naar bevrijding? Wie in godsnaam bedacht ooit zo’n gruwelijke schepping? Wijzelf, een kwaadaardige demiurg, een artificiële intelligentie of een vergevorderd alienras? Een wereld gedrenkt in bloed, seks, geld, gif en vernietiging en waar dagelijks duizenden kinderen onnodig sterven en vrouwen massaal verkracht worden, zo'n wereld is niet normaal. Waarom zoeken we als Lichtwezen een ervaring als werkslaaf op een gevangenisplaneet? Is de god uit de heilige boeken een artificiële intelligentie (a.i.) of een alien overlord die aanbidding en offers eist en dreigt met verdoemenis bij ongehoorzaamheid? Als god liefde is, waarom leven velen dan in een Aardse hel van geboorte tot dood? Leven we in hologram, een simulatie binnen een afgesloten matrix in een kosmisch videogame? Als we inderdaad ingeplugd zitten in een illusoire matrix, hoe zijn we daar in geraakt en hoe komen we er uit? Kent iemand de weg uit het labyrint op weg terug naar ons Zelf? Religies, wetenschap, new age, guru's, mindgames,...in ieder geval niet, want dat zijn even zovele dwaalwegen. Zijn aliens/a.i. in feite de baas op deze planeet en de elite hun vazallen en opzichters en de rest van de mensheid een energetische voedselbron? Waarom weet niemand de 'waarheid' en waarom bestaat de hele wereld uit verhalen, mythen, theorieën en verzinsels? Is die onwetendheid een externe ingreep of een zelfbedachte manier om het leven onbevangen en fris aan te gaan? Allemaal filosofische bespiegelingen wellicht, maar perceptie en overtuigingen kleuren het wereldbeeld van de waarnemer en dus ook zijn of haar realiteit.

(Death as the Creator) resolved to devour all that he had created; for he eats all. . .
He is the eater of the whole universe; this whole universe is his food.

(Mahabharata)

Het heden.......De omgekeerde wereld en de trauma gevangenis matrix.

Gevangen in een hologram...
De oude gnostische en occulte verhalen bevatten veel waarheid maar zijn ook vaak erg cryptisch en symbolisch wat het moeilijk maakt om de juiste toedracht te reconstrueren. Maar in het kort samengevat zou dit een mogelijk scenario kunnen zijn (in werkelijkheid is het een erg complex en heel lang verhaal). Een groep niet-menselijke, buitenaardse, parasitaire, intelligente entiteiten is lang geleden geïnfiltreerd in de oorspronkelijke, menselijke evolutie op Aarde. Dit deden ze (onder meer) door een holografische matrix in te voegen in het collectieve bewustzijnsveld. Deze gevangeniswereld ervaren wij nu als de Aardse 3D ‘realiteit’ tijdens het fysieke leven en als de astrale 4D tussenwereld na de dood. Het is een soort droomstaat waar vrijheid gesimuleerd wordt. Meer nog, wijzelf houden deze wereld en deze situatie mee in stand door onze dagelijkse gedachten, gevoelens, woorden, daden en keuzes (die via mindcontrol en social engineering gestuurd worden), want de Mens is in wezen een oneindige Schepper, die momenteel onder hypnose is gebracht. Via vele genetische ingrepen en door mind-implantaten creëerden de Anunnaki een slavenras (uit de toenmalige menselijke oerrassen) en ook een voedselbron voor henzelf en andere artificiële intelligenties zoals de Archonten. Deze Archonten zijn een soort energie vampiers die de menselijke zielen vasthouden in een reïncarnatie cyclus afwisselend tussen 3D (fysiek) en 4D (astraal).

Deze entiteiten (gekend onder vele namen als Archonten, Anunnaki, reptilians, slangengoden, gevallen Engelen, zonen van god, Elohim, demonen,…) incarneren niet in het Aardse energieveld omdat de frequentie voor hen hier te verschillend is. Om hun gevangenisboerderij te runnen, hebben ze managers op Aarde aangesteld die de matrix in stand houden. Ze kiezen Mensen met bepaalde (DNA) eigenschappen (zonder empathie) en met allerlei psychopathische trekken. Dat zijn de elite bloedlijnen (de cabal of illuminati) die in ruil voor geld, macht, verdorven seks en alien technologie de baas mogen spelen op de planeet. Ook proberen de Archonten het Aardse energieveld te wijzigen en zijn ze druk bezig om het menselijke body/mind/soul complex (het voertuig voor Spirit op Aarde) te veranderen zodat het nog beter te controleren valt (via transhumanisme, chip-implantaten, black goo, chemtrails, nanotechnologie,...) en dus een nog betere voedselbron wordt. 

Dit hele verhaal (namelijk de mensheid werd en wordt gekaapt door de Anunnaki dynastieën en zit opgesloten in een holografisch matrixsysteem waarbij velen hun ware oorsprong zijn vergeten en ten onrechte geloven dat ze zwak en kansloos zijn), is wellicht het diepste occulte geheim ooit en werd vroeger enkel in mysteriescholen en aan de hoogste ingewijden bekend gemaakt na een lange voorbereiding. Die waarheid was namelijk veel te confronterend en vraagt een enorme openheid en inzicht. Maar de openbaring van dit geheim is nu volop aan de gang. De her-innering aan onze ware afkomst en kracht breekt door in het mondiale bewustzijn.

The world exists only as a dream in my Consciousness.
(Nisargadatta)

Vele vroegere beschavingen beschreven ditzelfde verhaal op hun eigen wijze en vanuit het bewustzijn en met de woorden die ze toen hadden. De Bijbel noemt het de val van de mensheid en de verdrijving uit het paradijs (onze oorspronkelijke staat). De Veda's spreken over maya, de sluier der illusies, de goocheltruc die de werkelijke, oorspronkelijke wereld verbergt. Het boeddhisme focust op het leven als lijdensweg en het eindeloze rad van wedergeboorte in een onechte wereld. De gnostici spreken over een lagere wereld geschapen door de demiurg (Jahweh) waardoor de Mens in een doolhof terechtkomt en zijn verbinding met de Bron vergeten is en daardoor in een diepe slaap is gesukkeld. De Aboriginals zeggen dat het leven op Aarde een droom is. Volgens de Islam is deze wereld een schijnwereld van oppervlakkig spel en vermaak (dunya). De Kabbala spreekt over Jacob's ladder waarvan de treden de verschillende werelden voorstellen en we nu in de laagste wereld leven.

Tegenwoordig hebben we andere woorden en inzichten om deze situatie te beschrijven. Zoals: het menselijk bewustzijn is gehackt en we leven met zijn allen in een virtuele (en straks digitale) simulatie, een soort computergame wat geïnvaseerd is door virussen en bestuurd wordt door artificiële intelligenties. De belangrijkste film die dit verhaal uitstekend vertelt is uiteraard The Matrix, een waarheidsgetrouwe weergave van de 'realiteit'. De kwantumfysica leert dat materie voor 99,9999 % uit 'lege ruimte' bestaat. De overige 0,0001 % zijn potentiële golffuncties en 'energiepakketjes' (quarks) die afhankelijk zijn van de waarnemer. Met andere woorden: de fysieke wereld bestaat niet echt, het is een projectie van bewustzijn, het is gekristalliseerde informatie, gestolde gedachte, bevroren licht. Dit leven is een droom in een droom en alles speelt zich af in bewustzijn. Hollywood produceert regelmatig films die naar hetzelfde matrixverhaal verwijzen van schijnwerelden en bewustzijnsmanipulatie (wellicht om ons te helpen te ontwaken): Oblivion - Elysium - Prometheus - Avatar - They LiveThe Thirteenth Floor - TronExistenz - Another Earth - Source Code - Blade Runner - Ghost In The Shell - Inception - Transcendance. Daarnaast zijn er nog honderden films over alien invasies, artificiële intelligentie en virtuele realiteit. Zou Hollywood ons iets willen duidelijk maken?

Everything is backwards, everything is upside down.
Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge,
governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality.

(Michael Ellner)

Het menselijk samenleven op Aarde is uit balans. Iedereen kan merken (en voelen) dat er een vergissing is gebeurd (een invasie door een ‘virus’, het virus van angst) en dat er een omgekeerde wereld werd en wordt gecreëerd. Een ‘vergissing’ kan plaatsvinden omdat dit een vrije wil universum is. Wellicht zijn wij Mensen uit eigen vrije keuze naar deze matrix van beperking gekomen om het Archontisch bewustzijn te transformeren. Wat betekent dat wij uiterst moedige en krachtige Spirits zijn. Ieder Mens op Aarde draagt een stukje duisternis mee (karma) om naar het Licht te brengen.

Enkele voorbeelden van de omgekeerde wereld zijn onder andere:
 • Er werd een systeem van geld, rente en schulden geïnstalleerd op basis van een schaarste economie, in plaats van een positieve en op liefde gebaseerde schenk economie. Het gevolg is dat het geld (energie) altijd naar de top van de piramide (de elite) stroomt (in plaats van naar de mensheid) en dat zorgt voor een nooit eindigende schaarste en een bitsige strijd om het bestaan.
 • De gezondheidszorg drijft op basis van secundaire symptoombehandeling via giftige en op petroleum gebaseerde chemicaliën in plaats van op primaire preventie en de natuurlijke middelen die moeder Aarde volop en gratis verschaft.
 • Het gebruik van niet-hernieuwbare, vervuilende en voorbijgestreefde fossiele brandstoffen en nucleaire energie, in plaats van vrije energie (die reeds 100 jaar opnieuw operationeel en voorhanden is).
 • Een patriarchale, piramidale en hiërarchisch gestructureerde maatschappij, in plaats van een horizontale samenleving gebaseerd op harmonie, evenwicht, solidariteit, gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid.
 • Een planeet waar sinds mensenheugenis overal en voortdurend oorlog en geweld op rondspookt, in plaats van een mensheid die in vrede en liefde samen leeft.
 • Een fysiek voertuig (het lichaam) wat zich voedt door andere levende wezens te doden (planten of dieren) in plaats van een zichzelf onderhoudend lichtlichaam.
 • Een wijdverbreide degradatie en vernietiging van het ecosysteem en de eigen leefomgeving, in plaats van een leven in harmonie met de natuur.
 • Enzovoort, enzoverder,...de ‘ontmenselijking’ gaat maar door en de gemilitariseerde, technocratische plundermaatschappij die de media dagelijks toont, spiegelt in wezen de angsten en schaduwen die leven in het eigen bewustzijn. Nochtans, 95% der mensen wil leven in voorspoed, geluk en vrede. Waarom laten we dan die 5% psychopaten aan de macht? Omdat we in slaap gesukkeld zijn en ons laten manipuleren als zwakkelingen. Omdat we verloren lopen in mindgames, computerframes en virtual reality. Een doodsteek voor het hart.
 When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and the outer like the inner, and the upper like the lower,
and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female,
when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter the Kingdom.

(Gospel of Thomas)

Making the two in one means uniting the soul with the Spirit. When the soul (Sophia, the feminine part) was with the Spirit (Christ, the masculine part), there was no death. When the soul (personality) was separated from the Spirit (true Self), death came. If the soul enters into the Spirit again and the Spirit embraces the soul, death will cease to be. The bridal chamber in the gnostic texts is in fact this union and the resurrection.

De toekomst.......De terugkeer van de Koning. 

Uiteraard de innerlijke Koning, namelijk de essentie van wie we zijn: Spirit, een Levende Soevereine Schepper.  Het angst- en controle virus kan uitgeroeid worden door liefde. Door het openen van het hart en de reconnectie met Spirit, met het Goddelijk Licht wat we zelf zijn. Liefde betekent ACTIE, namelijk bewust nieuwe keuzes maken, jezelf ontdoen van angst- en controle inplantaten, NEE zeggen tegen alles wat onderdrukt, manipuleert, liegt, steelt en doodt.
Alles speelt zich af in bewustzijn, deze strijd is een spiritueel gevecht en het strijdperk (of speelbord) is onze mind en ons hart. Hoewel de Archonten wel degelijk in de buitenwereld detecteerbaar zijn, blijven ze vooral ook verbonden met onze eigen innerlijke schaduw. Wie het eigen bewustzijn transformeert, zal ook de buitenwereld inclusief Archonten en illuminati beïnvloeden. Een grote groep Mensen gaat momenteel doorheen dit proces van her-innering en ontwaking. Ze transformeren de angstimplantaten en mindcontrol programma’s in zichzelf en openen zich voor de liefde en creatiekracht die altijd aanwezig blijft in hun hart. Zo ontstaat een wereldwijd morfogenetische veld op basis van onvoorwaardelijke liefde wat voor mondiale bewustwording zorgt. Dit versnelt de ineenstorting van de hiërarchische structuren en de destructieve programma’s uit de oude wereld. De toename van positieve energie in het mondiale bewustzijnsveld en de onderlinge samenwerking en verbinding tussen de wakkere Mensen zorgen voor vele creatieve oplossingen en innovaties. Het nieuwe morfogenetisch veld wordt krachtiger en zorgt voor een sneeuwbaleffect. Vanaf dan gaat de co-creatie van het paradijs op Aarde erg snel. Vrije energie, schenkeconomie, permacultuur, ecodorpen,...het zijn slechts de prille voorlopers van wat echt mogelijk wordt in de nieuwe tijd. Kinderen worden erkend als krachtige en oorspronkelijke scheppers en worden opgevoed als zodanig. Moeder Aarde en haar bewoners gaan door een proces van heling. Vrede en overvloed, schoonheid en creativiteit, liefde en respect heersen over de planeet. De mensheid krijgt toegang tot het multiversum en de Gouden Eeuw vol nieuwe evolutionaire mogelijkheden breekt aan.

Love is the new religion.

Men zou de voorgaande decennia kunnen beschouwen als de opwekking der mensheid, de fase waarin een wereldwijd ontwaken plaatsvond en de Mens zich Zelf begon te herinneren als puur Bewustzijn, als een Levende Soevereine Schepper, als innig verbonden met Bron. Sinds 1960 worden steeds meer Mensen ‘wakker en bewust’ en zoeken naar middelen en wegen om vrij te komen van de mindcontrol en de zielemanipulatie. Deze collectieve bewustzijnssprong valt niet te stoppen, wat de managers van de matrix ook zullen proberen. Maar wakker worden is pas de eerste stap, kennis verwerven over de matrix is pas het begin, de waarheid ontdekken over je Zelf is als het openen van de deur, het verwijderen van de sluier, het prille begin van de inwijding. Daarna komt de volgende stap, namelijk de weg naar Zelf realisatie, en de directe gevolgen van zo’n keuze zoals een leven vol bewuste actie, de shift in het denken waardoor de perceptie verandert, de daadwerkelijke transformatie van de angstige egopersoonlijkheid door het kiezen van andere gedachten en overtuigingen, de creatie van een nieuwe wereld door het geloof in de matrix van beperking los te laten, de (her)ontdekking van een hemel vol liefde en vreugde verborgen in het hart. 

Het proces van bewustwording komt daarmee vanaf 2018 in een nieuwe fase. Men kan spreken van de Grote Jaren, de jaren waarin we individueel en collectief een andere realiteit kiezen. De term ‘Grote Jaren’ komt uit Lord of the Rings. De macht van Sauron, de duistere en zielloze demiurg, groeit gestadig gedurende vele jaren en zet Midden-Aarde onder hevige druk. De verschillende bewonersgroepen (Hobbits, Dwergen, Elfen en Mensen) besluiten dan om de strijd aan te gaan en de Ring (symbool voor macht, ego en controle) te vernietigen en zo de heerschappij van het kwade te beëindigen. Deze zware queeste voltrekt zich tijdens de Grote Jaren, een periode van grote moed en belangrijke beslissingen, een tijd waar Mensen en Hobbits hun inherente kracht ontdekken en de confrontatie aangaan met het kleine, angstige ego en het grote, donkere kwade.

We are the most unfree 'free' people that have ever existed.
(Henry H. Lindner)

Ook nu is een oorlog tegen de mensheid gaande, er woedt een bittere strijd die op verschillende fronten uitgevochten wordt. Een monetair/industrieel/militair misdaadkartel gedirigeerd door parasitaire entiteiten streeft naar totale macht en rigoureuze controle en traumatiseert de mensheid op verschillende niveaus. De aanval is zowel fysiek, psychologisch, energetisch als spiritueel. Het strijdperk is zowel het lichaam, de ziel als de geest van de Mens en speelt in verschillende dimensies. De eerste stap is de rode pil nemen en wakker worden, beseffen wat er aan de hand is, onderzoeken hoe het spel gespeeld wordt, begrijpen waar het echt om gaat, ontdekken wie of wat jij in wezen bent. De volgende stap is die kennis gebruiken om nieuwe keuzes te maken, moedige daden te stellen, een ander spel te spelen (tenzij je het spel van beperking en onwetendheid nog wat verder wilt spelen natuurlijk). De uiteindelijke en ultieme stap is het verwezenlijken van Zelf realisatie (Zelf herinnering) door de herkenning én aanvaarding van de (eigen) schaduwkant, de bevrijding uit de mindcontrol, het streven naar spirituele bewustwording, de volledige verantwoordelijkheid nemen voor body, mind & soul, een volwaardig leven vanuit de hart. Dit alles gebeurt tijdens de Grote Jaren.

De belangrijkste technieken die de cabal (het misdaadkartel) gebruikt om controle en manipulatie te behouden zijn: verdeel en heers tactieken, angstinductie, mind indoctrinatie, gif overdosis, chaoscreatie en transhumanisme. Dit zijn de valkuilen die tijdens de Grote Jaren losgelaten worden. Laten we ze even overlopen.   

Verdeel en heers is een oeroude truc die nog steeds succesvol wordt toegepast om iedereen tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid te zaaien waardoor de focus en aandacht verschuift naar onderlinge concurrentie, strijd en hiërarchie in plaats van gericht te zijn op solidariteit en samenwerking. De mensheid wordt verdeeld in vele rassen, talen en culturen. Spirit wordt verdeeld in vele religies en sekten. Bestuur wordt verdeeld in vele partijen en autoriteiten. Wijsheid wordt verdeeld in vele theorieën en verhalen. Waarheid wordt verandert in leugens en begoocheling. De Aarde wordt verdeeld in vele landen, grenzen en talen. De mensen worden verdeeld in heersers en onderdanen, in rijk en arm, in republikein of democraat, in groepen die geloven in een platte, een bolle of een holle Aarde, enz. Alles wordt opgesplitst, versplinterd en in tegenpolen verdeeld zodat er afscheiding en verwarring ontstaat. Neem als voorbeeld geld. Door de introductie van geld in de matrix (lang geleden) ontstond er dadelijk en automatisch arm en rijk, honger en armoede, tekort en overvloed, hebzucht en diefstal,...Er wordt tegenwoordig niet langer gewerkt om schoonheid te toveren, talenten te vergroten, creativiteit te ontplooien,...Er wordt gewerkt om geld te verzamelen en belastingen te betalen. Geld wordt een streefdoel, een gevangenis, een middel tot afscheiding. Maar zoals de Maya’s zeggen: Ik ben een andere Jij. We staan niet los van elkaar maar zijn diep verbonden als golven van dezelfde oceaan. Stop met vechten en redetwisten over materie, politiek en religie en laten we samen deze shit oplossen.

De intensiteit van de angstpropaganda die momenteel de planeet overspoeld, is werkelijk ongezien in de geschiedenis. Via de vele mediakanalen worden we dagelijks getraumatiseerd en murw geslagen met ontelbare (vooral leugenachtige en misleidende) verhalen, berichten en beelden die angst in de ziel brengen en voor verstrooiing zorgen zodat we niet op zoek gaan naar waarheid en essentie. Deze ongegronde en onnodige angst zorgt voor stress, immuniteitsverlies, allerlei ziekten, wantrouwen, moedeloosheid, apathie, depressie, zelfmoord, medicatiegebruik, verslavingen,...Verwijder zoveel mogelijk angstverhalen uit jouw leven, doe de tv weg, zeg de krant op, geloof niets van wat de gemanipuleerde pulpmedia uitbraakt, leugens vertellen is namelijk de basistruc die de elite gebruikt om ons te verwarren en misleiden. Ga mediteren, zoek de natuur en de stilte op en ontdek wat jij in wezen bent, namelijk onbezoedelde schoonheid en kracht.

We zijn Altijd Aanwezig Bewustzijn die ervaringen creëert in het Veld van Oneindige Mogelijkheden. Enkele ervaringen die we Zelf creëren zijn een lichaam, een mind, zintuiglijke sensaties, emoties, situaties, relaties, de buitenwereld als speelbord,...De mind werkt als een bio-computer die geprogrammeerd kan worden met software. Via deze software creëert de (onderbewuste) mind de holografische droomwereld die we als ‘realiteit’ ervaren. De kwantumfysica stelt onweerlegbaar vast dat waarneming en perceptie de buitenwereld beïnvloeden. Mindcontrol is dus een topprioriteit voor de Archonten en het misdaadkartel, want via de mind controleren ze de mens en de 2 dimensies die momenteel van belang zijn (3D en 4D). Ze programmeren de mind met hun eigen agenda, verhalen, beelden en frequenties en doen dit voornamelijk via school, onderwijs, religie, tv, film, games, smartphone, social media, Haarp,...De verhalen en beelden (software) die ze inplanten in de mind gaan altijd over tekort, schaarste, angst, controle, schuld, strijd, overleven, competitie, geweld, lust, onderdrukking, macht, aanbidding, afgod geld, materialisme, perverse en pedofiele seks,...Op de duur zou je nog denken dat deze dingen normaal zijn en zo horen en dat de matrix nu eenmaal altijd zo werkt. Maar deze wereld is slechts 1 mogelijke matrix, namelijk de traumamatrix van beperking die we collectief creëren onder invloed van deze mindcontrol en de vele valse verhalen. Vele Mensen zijn evenwel deze leugenverhalen moe en beu. Free your mind van de implantaten en kies nieuwe software geschreven door jouw ware Zelf. Kies nieuwe verhalen en overtuigingen, visualiseer beelden van overvloed, liefde, vrijheid, samenwerking, vrede, vreugde, schoonheid, kunst, creativiteit, permacultuur,…Begin elke dag met 10 minuten positieve beelden te creëren die je oplaadt met gevoel. Eenmaal ze in het onderbewuste verankerd zijn, zullen deze beelden automatisch de realiteit herscheppen. Zo werkt de Wet van Aantrekking.

Een verzwakte Mens is makkelijk te manipuleren en te controleren. Daarom wordt een heel arsenaal aan middelen ingezet om de Mens tot dwalende zombie en slapende machine te reduceren. Een overdosis gif wordt toegediend via junkfood, additieven, gmo’s, vaccins, medicatie, chemtrails, bestrijdingsmiddelen, chemische producten, cosmetica, straling, fijn stof, zware metalen, chloor in drinkwater, fluor in tandpasta,...een eindeloze resem rommel. De levensverwachting daalt overal, de mensheid wordt een karikatuur van zichzelf, een zwakke, hulpeloze en zielloze machine afhankelijk van internet en smartphone. En binnenkort zit het lichaam vol technologische snufjes, computerprothesen, cyberspace connecties en op afstand bedienbare chips wat de controle uiteraard optimaal zal maken. Back to nature is de oplossing, geef je lichaam wat het nodig heeft, echt voedsel, kruiden, planten, zuiver water, gezonde lucht, positieve input, enz.

Volgens David Icke en andere onderzoekers kunnen de Archonten niet rechtstreeks ingrijpen in 3D vanwege atmosferische obstakels, frequentieverschillen en andere belemmeringen. Vandaar dat ze de bloedlijn families en de cabal inschakelen als hun vazallen en opzichters op Aarde om hier de plak te zwaaien. Niettemin zijn ze druk in de weer om de planeet geschikt te maken voor rechtstreekse controle en zodanig aan te passen dat kunstmatige intelligenties (zoals de Archonten) hier kunnen gedijen. Die agenda heet transhumanisme en de bedoeling is om uiteindelijk elke mens volledig afhankelijk te maken van technologie en voorgoed te verbinden met de cloud (cyberspace). Velen zien deze ontwikkelingen als een zegen en Ray Kurzweil (topman bij Google) beweert dat we in 2045 onsterfelijke supermensen zullen zijn die hun bewustzijn kunnen uploaden in een avatar en zo eeuwig leven verwerven. Maar vergis je niet, deze toekomstige techno cyborgwereld zal de Mens reduceren tot een machine zonder eigen denkkracht en zonder vrijheid. De sheeple zullen wellicht in de rij staan om zich chips en hoogtechnologische prothesen te laten inplanten, om de nieuwste smartphone en gadgets te gebruiken, om voortdurend en overal on line hun facebook status te checken, om alles via de cloud te doen, om de flatscreen als middelpunt van de huiskamer te beschouwen, om uiteindelijk een avatarpop te worden die rechtstreeks ingeplugd zit in de matrix...Aanlokkelijk misschien maar dit alles gaat ten koste van de eigen zielekracht en vrijheid. De wakkere Mens die de natuur opzoekt, die niet constant op een schermpje zit te staren, die nog steeds echt contact van hart tot hart met andere mensen verkiest, die liever een boek leest dan een twitterbericht,...die zal het moeilijk krijgen in de komende Hunger Games wereld.

Wat er nu gebeurt, is dat er een artificieel veld rond de Aarde wordt gecreëerd via satellieten, internet, email, skype, wifi, G4, G5, smartphones, social media, cryptocurrency, blockchain,... waar vroeg of laat iedereen op aangesloten wordt. Zonder connectie met dit veld val je uit de boot. Wanneer later ook nog het cash geld verdwijnt en alles digitaal en via de cloud verloopt, van het boeken van een vliegreis tot het ontvangen van een loon (een basisinkomen bvb), zal iedereen afhankelijk zijn van dit kunstmatige intelligentie netwerk. Dat is de ontmenselijking waar de Archonten naar streven. Ze transformeren moeder Aarde en de 3D matrix naar een plaats waar zij kunnen leven en waar ze heersen over de menselijke slaven die tegen dan biologische machines zijn geworden. Hun hoogstaande technologie die voor duistere doelen misbruikt wordt (van Haarp en chemtrails tot smart dust en black goo), veroorzaakt een diepe verscheuring in de mens. Men verliest langzaam de connectie met de innerlijke Bron. Men ruilt het echte leven in voor een virtuele nepwereld. Men verlaat de levende natuur en verkiest een vierkante doos in een stinkstad vol elektrostress en smogstof. Men verkoopt zijn ziel aan valse goden. De oplossing hier zijn de familiedomein dorpen die rekening houden met de waarheden van de schepping en diep genoeg geworteld zijn in vrede en liefde om de komende stormen te overleven en daarna de impuls te geven om een nieuwe samenleving te starten. Take back your Motherland.

Orde uit chaos is het devies van de cabal. Naarmate de chaos op Aarde alsmaar toeneemt, worden de (slapende) Mensen steeds angstiger en wanhopiger. Wanneer de chaos op haar grootst is, dan zullen velen zo radeloos zijn dat ze de ‘nieuwe wereld orde’ met open armen gaan ontvangen. Ze zullen blij zijn dat er een oplossing aangeboden wordt want zo kan het toch niet verder, zelfs wanneer deze oplossing een totalitaire slavenwereld betekent. Dagelijks wordt de chaos nu aangewakkerd met vluchtelingenstromen, oorlogen, aanslagen, bomgordels, opstanden, werkeloosheid, prijsstijgingen, meer belastingen, langer werken, faillissementen, natuurrampen,...het houdt maar niet op. Maar in het oog van de storm is er stilte. De sleutel hier is dus om te midden de chaos toch innerlijk de vrede en rust te bewaren. Dagelijkse meditatie kan helpen om je te her-inneren wie je in wezen bent.

In werkelijkheid zijn we de krachtigste scheppers ooit, de moedigste zielen in het universum, de meest liefdevolle wezens in de kosmos. We creëren ervaringen en realiteiten in het Veld van Aanwezigheid en doen dit sinds altijd. We zijn galactische reizigers op exploratie in multidimensionale avonturen. We zijn fragmenten van de Ene, aspecten van Bewustzijn, kristallen van Licht, stralen van Bronenergie. Er kan ons helemaal niets gebeuren, we dromen alles tot leven en ontwaken telkens opnieuw in de Bron die we Zelf zijn. We bedenken de meest ingenieuze en uitdagende spelen zoals het vrije wil spel. Het gaat ongeveer als volgt. 

Welkom op planeet Aarde, een typisch gekkenhuis in een verloren uithoek van de kosmos, waar bommen op burgers worden gegooid om hen te beschermen tegen terroristen, waar kinderen verhongeren in een wereld van overvloed, waar gezonde baby’s vanaf hun geboorte vele malen ingespoten worden met een cocktail van ziektes en gifstoffen, waar pedofiele machthebbers dagelijks kinderen ontvoeren, verkrachten en offeren, waar Mensen geld lenen wat niet bestaat en er nog rente op betalen ook, waar de meeste Mensen werken om een destructief en onrechtvaardig systeem in stand te houden en daarmee de banken nog rijker maken, waar het meeste voedsel een langzaam werkend gif is geworden, waar het eten van gemartelde medebewoners (dierenlijken) als heel normaal beschouwd wordt, waar de bewoners hun eigen woonomgeving vervuilen en vernietigen in plaats van in harmonie met de natuur te leven en waar de slaven niet snappen hoe ze volledig belazerd worden omdat ze het te druk hebben met zinloos werk, voetbal, smartphone en de X factor. Welkom op planeet waanzin, een open inrichting waar duchtig geëxperimenteerd wordt met angst- en controlesystemen. 

Be serene in a world where everyone is hysterical.
Be reasonable in a world where everyone is materialistic.
Be affectionate in a world where everyone is sexual.
Be soft-spoken in a world where everyone is pretentious.
Be undisturbed in a world where everyone is hot-tempered.
Be inconspicuous in a world where everyone is goal-oriented.
Be sovereign in a world where everyone is a slave to something.

Hoe komt dit toch zo? Want tenslotte kunnen we makkelijk en dadelijk een totaal nieuwe en betere wereld co-creëren...mochten we dit collectief beslissen en kiezen. Zoals gezegd is er lang geleden een kwaadaardige interventie geweest in de mensheidsevolutie en die is nog steeds gaande. Parasitaire intelligenties manipuleren het bewustzijn der Mensen en hebben een gevangenis matrix geïnstalleerd op Aarde die hier gerund wordt door hun opzichters (de illuminati of bloedlijn families). De mensheid wordt gerobotiseerd tot gehoorzame, volledig gecontroleerde en ontmenselijkte zombies en in een lage bewustzijnsstaat gehouden. De Archonten brachten 3 controlesystemen naar Aarde waar vrijwel iedereen in vast gelopen zit (behalve enkele oorspronkelijke natuurvolkeren): geld, religie en hiërarchie. Deze systemen dienen we zo snel mogelijk los te laten. Ze houden de mensheid vast in een eindeloze loop tussen 3D en 4D door middel van de reïncarnatie/karma valkuil en het valse licht (engelen, galactische federatie, opgestegen meesters,…). Deze Archonten oogsten onder meer onze energie onder vorm van emoties en het licht wat we uitstralen (wat ze als een voedselbron gebruiken) en activeren voortdurend angst, verdriet, haat, aanbidding, lust,...in het mondiale veld. En ze belemmeren dat we ons herinneren wie we in werkelijkheid zijn:  onbeperkt scheppend bewustzijn, levende creators, meesters in manifestatie, de meest moedige zielen in het universum. 

Andere beschavingen hebben gelijksoortige matrixgevangenissen weten te ontstijgen door een collectieve beslissing. Namelijk door collectief te stoppen met alles wat ze aan het doen waren. Stoppen met werken, betalen, consumeren,...stoppen met het hele systeem te voeden. Op het moment dat de matrix (collectief) niet meer gevoed wordt, valt die ook dadelijk weg. Er ontstaat een moment van stilte waarin zich een ruimer bewustzijn openbaart waar de Archontische invloeden (hiërarchie, controle, geld, aanbidding, religies,...) niet meer in voorkomen. De creatie van een nieuwe werkelijkheid (zonder illuminati en Archonten, zonder geld en geweld, zonder controle en regeringen) is dus een collectieve keuze. Daar zijn we op Aarde nog helemaal niet aan toe, maar we zijn op weg, het ontwakingsproces is volop aan de gang. Wat de wakkere Mens wel kan doen zijn nu al de tegenovergestelde velden activeren: in plaats van de angstige mind te volgen kunnen we ook connectie maken met het hartsbewustzijn (liefde) en van daaruit gaan leven; in plaats van in giftige smart cities amper te overleven kunnen we ook reconnectie maken met de natuur waar we dan bewust en creatief in overvloed gaan samenleven (in Anastasiadorpen bvb): en in plaats van de destructieve matrix dagelijks te voeden met onze energie en werk kunnen we die gevangenis ook gewoon loslaten en verlaten (leave the system, create your dream).

What you believe you perceive and what you perceive you experience.

Julie Hanson schrijft in haar boek ‘Awakening To Your Creation’ ongeveer het volgende:
De Aarde is de meest zware, intense en uitdagende planeet in het universum. En dat is niet toevallig, het is bewust zo ontworpen. En niet iedereen kan hier zomaar incarneren en is in staat om te gaan met de extreme toestanden. Je dient een meestergraad als Schepper te hebben.
Wie op Aarde wil geboren worden, dient meester te zijn over het proces van manifestatie. De uitdaging in dit spel is om te incarneren op de meest uitdagende planeet ooit waar het lijkt alsof je met loden schoenen op drijfzand loopt. Maar waarom zouden we dat doen en deze omgeving kiezen? Wel, gedeeltelijk uit verveling eigenlijk.

Vergeet niet dat wij allen Levende Creators zijn. We creëren werelden en universa, dat is wat we doen. Als we even de analogie van het videospel gebruiken. Onthoud dat dit een analogie is en dus niet exact hoe het is. Een videospel heeft verschillende levels, een aantal regels en ook een einddoel. Telkens je als speler een bepaald level succesvol bent doorgekomen, krijgt de avatar of het speelpoppetje toegang tot een hoger level. Onderweg verlies je wellicht levens en moet je telkens opnieuw beginnen, maar je leert ondertussen de skills en valkuilen kennen en je wordt steeds beter in het spel. De volgende levels van het game zijn telkens moeilijker en uitdagender. Wanneer je alle levels hebt afgewerkt, dan ben je een meester geworden in dit specifieke spel. En wat dan? Wel, dan speel je nog een spel, een ander spel. Waar je andere skills oefent en nieuwe ervaringen beleeft. En wanneer je ook daar een meester in bent, kies je een volgend spel. Tot je alle spelletjes hebt gehad en die succesvol bent doorlopen. En wat dan? Wel, waarom dan niet zelf een spel ontwerpen? Want dat is wat topspelers doen, zelf een boeiend spel bedenken en ontwerpen omdat de andere spelletjes te makkelijk zijn en hen al snel vervelen.
It’s just a ride.

Welnu, wij als Meesters in Manifestatie, ontwerpen voor onszelf een aartsmoeilijk en ongelofelijk uitdagend spel. Het ultieme spel. Binnen het Veld (het Lichaam van de Ene, het Koninkrijk) creëren we eerst een zware en beperkende omgeving (3D en 4D). Als Levende Creators zijn we eigenlijk gewoon dat alles wat we verzinnen zich dadelijk manifesteert. En we reizen met de snelheid van een gedachte. Maar nu, in dit Aardse spel, gaat alles zo verschrikkelijk moeilijk en traag en zitten we vast aan een fysiek voertuig en een lastige egomind. Een spel heeft altijd een aantal regels, maar in dit spel besluiten we dat er behalve de wetten van het Veld (de zogenaamde mechanische en spirituele natuurwetten), er geen andere regels zullen zijn. Iedereen kan doen wat hij wil, er is vrije wil (weliswaar met de bijhorende gevolgen). Iedereen kan dus ook zelf allerlei regels en wetten verzinnen en die opleggen aan anderen vanuit valse autoriteit en als middel tot onderdrukking (zoals regeringen doen via de menselijke wetten, of de priesterkaste via de religieuze regels). Om het nog uitdagender te maken, gaan we ook nog eens vergeten wie we zijn en vergeten dat dit een spel is wat we zelf ontworpen hebben. We gaan alles vergeten, ook het feit dat we machtige scheppers zijn en we vergeten ook de uitweg uit het spel. En alsof dat nog niet genoeg is, creëren we een speelbord wat doorheen verschillende dimensies schuift en spelen we tegelijkertijd op verschillende levels en niveaus binnen tijd en ruimte. En als kers op de taart en om het allemaal nog wat moeilijker te maken, gaan we ook nog een schijnbaar onverslaanbare kwade demiurg in de levels en dimensies loslaten die samen met zijn Archonten, trawanten en tirannen de boel op stelten zetten, en ons onderdrukken, misleiden en leegzuigen. Heavy stuff hoor, zelfs als je weet dat het maar spel is, want de droom lijkt zo echt.

I am of the nature of consciousness.
I am made of consciousness and bliss.
I am nondual, pure in form, absolute knowledge, absolute love.
I am changeless, devoid of desire or anger, I am detached.
I am One Essence, unlimitedness, utter consciousness.
I am boundless Bliss, existence and transcendent Bliss.
I am the Atman, that revels in itself.
I am the Sacchidananda that is eternal, enlightened and pure.

(Tejobindu Upanishad)

Het verhaal van de Archonten en de buitenaardse interventie, de illuminati en de controlematrix lijkt soms wel pure sciencefiction maar wie grondig onderzoek doet, komt al snel tot verbijsterende en bevrijdende inzichten en begint te beseffen dat de weg ‘down the rabbit hole’ ontzettend diep en veel gelaagd is. De vraag of deze verhalen al dan niet waarheid zijn, laten we nu even in het midden. Het feit is wel dat deze verhalen momenteel in het mondiale bewustzijnsveld binnen stromen en steeds meer mensen erover horen en lezen (en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen). De vraag is dan: wat doen deze verhalen met de onderzoeker en met het bewustzijn van de lezer? Brengen ze nog meer angst, apathie en machteloosheid of brengen ze net kracht, soevereiniteit en vrijheid? Het antwoord is opmerkelijk genoeg dat deze verhalen het bewustzijn triggeren om in kracht en liefde te gaan staan en jouw soevereiniteit en vrijheid als een geboorterecht eindelijk terug te nemen. Althans bij die mensen die wakker genoeg zijn.
Genoeg controle en manipulatie, genoeg dood en verderf, genoeg ellende en tekort, het antwoord is NEE, Ik Ben de bewuste creator van een paradijs en ik stuur AL mijn dagelijkse gedachten, gevoelens en keuzes naar de manifestatie van een mooie wereld.

Wanneer je beseft dat je in een soort gevangenis zit, maar wel zelf de sleutel tot ontsnapping bij je draagt, dan vat je toch moed. Wanneer je inziet dat de controle en angstmatrix probeert om je dagelijks te onderdrukken en te manipuleren, maar dat je die eenvoudig kunt ontstijgen door vanuit je hart en liefdeskracht te leven en van daaruit nieuwe keuzes te maken, dan ben je toch niet langer bang. Wanneer je werkelijk weet dat je eeuwig, onsterfelijk Bewustzijn bent, dan ga je toch heel anders in het leven staan. Wanneer je ontdekt dat alle wijsheid, waarheid, kennis en liefde enkel en alleen in jezelf te vinden zijn, dan laat je toch religie, regering en media gewoon los omdat die systemen jouw kracht onderdrukken en manipuleren. Wanneer je merkt dat de Annunaki en illuminati ongeveer alles uit de kast halen om ons te onderdrukken en in onwetendheid te houden, dan weet je ook dat wij de meest krachtige, moedige en liefdevolle scheppers moeten zijn in het universum. Daarom doen ze ook zoveel moeite om deze waarheid te verdoezelen, want wanneer wij dit terug gaan weten en leven, dan is hun morbide spelletje dadelijk afgelopen.

Wij zelf zijn de sleutel tot verandering. 

De echte sleutel tot volledige bevrijding is Zelf realisatie, herinneren wie of wat je bent. Zelf realisatie (of verlichting) is heel eenvoudig je Zelf herkennen als de Getuige en Creator van de belevenissen. Het is weten uit directe ervaring (dus niet zozeer geloven of aannemen, maar echt weten) dat je de Aanwezigheid bent waarin alle dingen opkomen en verdwijnen. Het lichaam, de mind, de buitenwereld, gedachten, gevoelens, ervaringen, sensaties,...het zijn allemaal manifestaties die verschijnen in Bewustzijn. Je bent ze niet, in werkelijkheid ben je de onbewogen en ongeboren Getuige van al die gebeurtenissen. En die Aanwezigheid is volgens de Veda’s sat - chid - ananda, namelijk Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid, onze ware natuur. Wie het Zelf realiseert, doorziet de misleidingen en manipulaties in de matrix, ontwaakt uit de droom en is vrij en ongebonden. 

If you think the Universe came first, you are it’s prisoner,
when you know that you came first, you are free.

(Michael Rodriguez)

Maar met vele technieken uit de occulte trukendoos (mindcontrol, social engineering, chaoscreatie,…) vertraagt en verhindert het misdaadkartel die Zelf realisatie en ontwaking. Op succesvolle wijze bespelen ze het mentale gebied verbonden met het brein (mind, ego, verstand,…), het emotionele gebied verbonden met de zonnevlecht (emoties) en het basisgebied verbonden met de wortelchakra (overleven, instincten). Dit alles om ons weg te leiden van het belangrijkste gebied, het hart, onze verbinding met allesomvattende Liefde en Waarheid. In het hart woont het onvergankelijke, altijd aanwezige Goddelijk deeltje, daar ligt de connectie met hoger Zelf en de Ene. De mind en de zintuigen controleren is vrij eenvoudig en de Archonten sturen de perceptie zodanig dat we onszelf als klein, onmachtig en angstig blijven zien. Maar we zijn Al Wat Is, onbeperkt en onbegrensd Bewustzijn, Zaligheid en Geluk en we kunnen kiezen om oneindige mogelijkheden te zien in plaats van beperking. Deze nieuwe perceptie toelaten, zal alles veranderen. Identificatie met het angstige ego, met de lage persoonlijkheid houdt de matrix in stand. Verander wat je denkt dat je bent, verander jouw perceptie over je Zelf en je afkomst, verander jouw visie op de wereld en op dit droomspel en zie hoe ook de ervaringen en de realiteit automatisch mee veranderen. Alles wat de Mens voor waarheid houdt, wordt geboren in het Veld. Nogmaals deze verbluffende en bevrijdende waarheid:  Alles wat de Mens voor waarheid houdt, wordt geboren in het Veld. Dit Veld van Bewustzijn waar we deel van uitmaken, is levend, plastisch, energetisch, vol potentie...en reageert op onze verlangens, visies en dromen. Het Veld is 'de grondstof' die de mind gebruikt om onze dromen en overtuigingen te manifesteren. We dromen collectief deze wereld tot aanschijn. Wat een kracht en pracht borrelen op wanneer je dit ten volle beseft en daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Deze sterke en diepzinnige quote van M. Rodriguez  vat het perfect samen: als je denkt dat het universum eerst kwam, dan ben je haar gevangene; wanneer je weet dat jij er eerst was, dan ben je vrij! Hebben de Archonten en illuminati macht over ons? Kunnen ze de gevangenis matrix in stand houden? Zijn ze staat ons bewustzijn te blijven manipuleren? Ja, indien wij dit blijven toestaan. Nee, indien we onze kracht en autoriteit terugnemen en opstaan in Goddelijke pracht als de Meesters van Manifestatie en de Zaaiers van Liefde die we in wezen zijn. Dit is het terug claimen van onze Zelfautoriteit en soevereiniteit.

Within each of us, there is a silence, a silence as vast as the universe.
And when we experience that silence, we remember who we are.

(Gunilla Norris)

De matrixsystemen zijn veelgelaagd en complex. De fysieke, psychologische en spirituele matrix transformeren vraagt kennis, wijsheid, inzicht, moed en kracht. De fysieke matrix is de dagdagelijkse slavenplaneet van controle en privacyverlies, brood en spelen, geld en geweld, zinloos werk en overcomsumptie, regeringen en autoriteit, transhumanisme en technologie, chemtrails en vaccins,...De psychologische matrix is de voortdurende manipulatie van de mind en het hart via social engineering, leugenmedia, dumbing down onderwijs, indoctrinatie, religies, valse wetenschap, valse geschiedenis, valse archeologie, haarp en black goo...De spirituele matrix is de ontvoering van de ziel, de valkuil van de reïncarnatiecyclus, de manipulatie van het chakra systeem, het menselijk bewustzijn vernietigen en vervangen door een artificieel bewustzijn, het activeren van frequenties van angst, schuld, haat, aanbidding,...Deze matrixsystemen verlaten vraagt een drievoudige stap die we in vorige en volgende berichten nader bespreken. Namelijk de Creatie van een Ruimte van Liefde op een familiedomein, de weg naar Zelfrealisatie inslaan en de Wetenschap der Verbeelding toepassen vanuit het hartbewustzijn.   

 In a world of Masters,...who rules?

2018 is numerologisch een 11 jaar, een meestergetal wat oproept tot Zelf herinnering en het volgen van je hart.
2018 kan de start zijn van de Grote Jaren, de jaren waar we nieuwe visies en percepties toelaten en omarmen.
De jaren waar we het hart openen omdat we snappen dat een ego in angst de deur naar bevrijding op slot houdt.
De jaren waar we ontdekken dat er maar één echte autoriteit is: je ware Zelf.
De jaren waar de chaos wellicht nog zal toenemen maar de innerlijke stilte oorverdovend onmisbaar wordt.
De jaren waar gruwel en strijd krampachtig rondspoken maar het verlangen naar vrede steeds sterker blijkt.
De jaren waar de kracht van samenwerking de illusie van afscheiding breekt.
De jaren waar steeds meer eco-gemeenschappen en permacultuur projecten de vruchtbare grond vormen voor diepe heling en economische vrijheid.
De jaren van disclosure en het loslaten van fossiele brandstoffen ten gunste van ethische technologie en vrije energie.
De jaren waar het materialisme en de onverschilligheid hun aantrekking verliezen en plaats ruimen voor spiritualiteit en solidariteit.
De jaren waar de Archonten en de elite ontmaskerd worden en we hun infiltratie en mindcontrol vlakaf weigeren.
De jaren waar onwetendheid wordt vervangen door wijsheid en kennis.
De jaren van onvoorwaardelijke liefde voor al wat is.
De jaren waar ieder individu volledige verantwoordelijkheid neemt voor alles wat gebeurt op de planeet.
De jaren waar we terug de hoeders en beschermers worden van moeder Aarde.
De jaren waar we steeds duidelijker gaan beseffen dat wijzelf de scriptschrijvers van deze realiteit zijn en de creatiekracht bezitten om een totaal nieuwe werkelijkheid te creëren. 

De Grote Jaren van het hart, de liefde en de innerlijke kracht.

Althans dat zijn de beelden waar mijn focus en aandacht heen stroomt. En waar je op focust, dat manifesteert zich. En wanneer 7 miljard mensen focussen op gelijkaardige beelden dan creëren we ogenblikkelijk een gouden tijdperk van vrede, schoonheid en oneindige mogelijkheden.
Let’s do it! Together!

Het lied van vrijheid zindert door de ether, de melodie van liefde beroert ieders hart.
Free your mind, open your heart and sing along.


In a world where you can be anything,...be kind!zaterdag 11 november 2017

Moederland Partij

Take back your Motherland!


Een opmerkelijk gevolg van de Anastasia boekenreeks is dat er sinds hun verschijning in 1996 verschillende politieke partijen zijn ontstaan die het gedachtegoed uit de boeken als basis voor hun programma nemen. Dit is naar mijn weten uniek in de wereldgeschiedenis. Namelijk een verhaal over een Siberische blonde bosnimf wat inspireert tot een politiek partijprogramma met de opzet om een maatschappelijke verandering te initiëren. Vooral in Rusland en haar buurlanden, waar de boeken voor het eerst verschenen, is er veel politieke wil en ook voldoende steun vanuit de bevolking om zo’n ‘Moederland’ partij tot regeringsdeelname te verkiezen. Een mogelijke reden kan zijn dat het concept van een familiedomein helemaal niet nieuw is voor de Russen en de autoriteiten. Er zijn reeds lange tijd miljoenen dacha’s of volkstuinen in het land, waar families hun vrije tijd doorbrengen en voedsel telen. Het familiedomein concept is en blijft een schitterend idee, zoveel is in ieder geval zeker. En (volgens de boeken) was er duizenden jaren geleden een vredige en hoogstaande Vedische cultuur in Rusland van familiedomeinen in rurale nederzettingen. Dit wordt evenwel niet bevestigd door historici.

 Anastasia's advice, to those who can do so, is to return to Nature, build a family farm, and live there in happiness on a family homestead.
The tools she suggests for bringing this into reality are thoughts and images of a better and more harmonious life.
She feels that the traveling bards and storytellers will carry these ideas throughout the Russias.
She aims at no less than changing civilization as we know it.

Een wereld veranderend idee

Men kan de vraag stellen waarom er politieke partijen nodig zijn om familiedomein bewoning te legaliseren. Vooral omdat men toch makkelijk ergens een buitenverblijf, volkstuin of moestuin kan opstarten zonder allerlei wettelijke procedures te doorlopen. Maar een familiedomein is toch nog even wat anders dan een volkstuin. Dit zijn enkele kenmerken en verschillen.
 • Het familiedomein is vrij van belastingen en overerfbaar aan directe nakomelingen.
 • De aanbevolen oppervlakte is 1 hectare en het hele domein is omzoomd door een levende omheining.
 • De ligging is vaak op agrarische grond (waarop dus officieel niet gebouwd mag worden).
 • Het is een permanente woon- en leefplaats voor een gezin of een meergeneratie familie.
 • Er worden op het domein één of meerdere geld genererende activiteiten gestart.
 • Het domein bevindt zich in een dorp van gelijkaardige percelen of leefhectares.
 • Het individuele familiedomein en het hele dorp zijn autonoom (energie, water, voedsel, afvalverwerking,...) en dus off the grid.
 • Er is een gezamenlijke consensus of consent medebeslissingsprocedure op het dorp over het dagelijkse verloop en de toekomstvisie van de gemeenschap.
Zodoende is een legaal kader waarbinnen dit familiedomein concept officieel geregeld wordt essentieel om de co-creatie van zulke dorpen te bespoedigen en te faciliteren. Een belangrijke stap daartoe kan het oprichten van een politieke partij zijn.

Men zou het basisidee als volgt kunnen kort samenvatten:
De Aarde en haar rijkdommen behoren toe aan de hele mensheid om samen te behoeden en te beheren. De Aarde terug vrijmaken kan door het familiedomein concept toe te passen waarbij iedere familie de gratis toegang tot én de verantwoordelijkheid over een stukje van moeder Aarde verkrijgt. Deze individuele woon- en leefhectares zijn vrij van belastingen en overerfbaar aan nakomelingen en organiseren zich in kleinschalige en autonome dorpsgemeenschappen van maximaal 200 domeinen (ongeveer 500 a 600 bewoners). Op die manier ontwikkelen zich vrij spoedig drie belangrijke gevolgen. De bewoners herwinnen hun vrijheid, soevereiniteit en welzijn. De economie en de ecologie van een regio en een land krijgen een krachtige en positieve impuls. En de structuur van een samenleving verandert naar een nieuwe vorm van wonen, werken en leven gebaseerd op talenten, passies, creativiteit en samenwerking.

Stappenplan

When a man moves away from nature, his heart becomes hard.
(Lakota Tribe)

Twintig jaar na het verschijnen van de Anastasia boeken zijn er nu meer dan 1.000 familiedomein dorpen in Rusland en Belarus (ongeveer 400 staan ook geregistreerd op de Russische Anastasia website). De sleutel om dit te bereiken is/was samenwerking, focus en overtuiging/geloof.

Het Russische scenario ging ongeveer als volgt.
 • Lezers van de boeken en moedige pioniers verhuizen naar het platteland en starten hun familiedomein.
 • Er wordt een (individuele en gemeenschappelijke) inkomstenstroom opgestart (door te doen wat je graag doet en goed kan).
 • De dagelijkse praktijk toont al snel dat het leven en wonen op een familiedomein in een Anastasiadorp haalbaar is en werkt.
 • De bewoners schrijven een visie document en de statuten voor hun dorp.
 • Nieuwe bewoners worden aangetrokken om de prille dorpen te steunen en te bewonen.
 • Men organiseert conferenties doorheen het hele land met andere lezers van de boeken.
 • Men schrijft politieke documenten en voorstellen tot wijzigingen in de wetgeving om Anastasiadorpen en familiedomeinen mogelijk te maken.
 • Deze voorstellen worden naar lokale en landelijke politici en autoriteiten gestuurd.
 • Men blijft de lokale politici voortdurend aanmoedigen om de wetten en reglementen aan te passen aan de noden en verlangens van de mensen. 
 • Waardoor uiteindelijk een politieke partij ontstaat die de belangen van de bevolking vertegenwoordigt.
 • De opgerichte politieke partij dient wetsvoorstellen in die uiteindelijk goedgekeurd worden.
 • Men houdt allerlei evenementen om de publieke opinie wakker en bewust te maken (van oplossingen en alternatieve leefwijzen). 
 • Er zijn opendeurdagen op de dorpen om bezoekers te laten kennis maken met een zelfvoorzienend off the grid leven.
Familiedomeinen in honingraat vorm.
Na deze fase werd de wet voor 'vrije en gratis grond' uiteindelijk ingediend bij het Russische parlement (Duma) én werd (in mei 2016) ook aanvaard! Zo werd in 20 jaar tijd de deur geopend naar een nieuwe samenleving in Rusland. Maar dit kan ook in andere landen gemanifesteerd worden. Een eerste stap is dus voldoende Mensen vinden die hieraan willen meewerken en pioniersgroepen vormen.
Als we het Russische scenario volgen dan is dit een mogelijk (optimistisch) timeframe.
 • 2005 - De boeken verschijnen in het Engels (en in tientallen andere talen) en inspireren miljoenen Mensen.
 • 2010 - Vele permacultuur familiedomeinen zijn opgestart en overal ter wereld verhuizen steeds meer Mensen naar het platteland om zelfvoorzienend en off the grid te leven.
 • 2023 - Statuten, documenten en wetsvoorstellen zijn opgesteld en voorgesteld aan politici.
 • 2025 - 140 landen stemmen de 'Vrije Aarde' wet en maken de weg vrij voor Anastasiadorpen.
 • 2030 - Alle landen in de wereld (198) schenken het land terug aan de mensheid.
Wat betekent Moederland?

The land is sacred. The land is our mother, the rivers our blood.
Take our land away and we die. That is, the Indian in us dies.

(Mary Brave Bird, Lakota Tribe)

In Rusland en bij de Russische Anastasia lezers draagt het begrip ‘Moederland’ een belangrijke en waardevolle betekenis. In eerste instantie kan men veronderstellen dat het verwijst naar het geografische land of de staat Rusland, maar het gaat dieper dan dat. Het Russische woord voor Moederland is Rodina en dat verwijst naar een diepe eerbied voor de voorouders, een verantwoordelijkheid voor de nakomelingen en een intieme verbinding met het land waarop men woont, geboren wordt en sterft. Het woord Rodina bestaat uit 2 wortels. Rod is de oud Slavische naam voor de Scheppergod en betekent: oorsprong, geboorte, herkomst, stamfamilie, en ook ‘Vader’. Na betekent ‘Moeder’ en vind men ook terug in de Engelse woorden natal (geboorte), native en nature. Moederland (Rodina) omvat dus denkbeelden, gedachten en connecties met Vader, Moeder, familiebanden en de Aarde waar men leeft en woont.

Het gaat dus niet zozeer over een bepaalde regionale streek of een politieke natie maar om het stuk land waar opeenvolgende generaties van dezelfde familie wonen, werken, leven en sterven. Dit stuk land wordt een Moederland, het wordt en het is een echte Thuis waar voorouders gedurende vele jaren prachtige tuinen en allerlei voorzieningen hebben gecreëerd. Een Thuis waar lief en leed is gedeeld en geboorte en dood zijn gekomen. De nieuwe generaties erven dan een zelfvoorzienend paradijsdomein van hun ouders en grootouders en bouwen ook telkens verder aan de familiedroom. Zo is de voorspoed en het welzijn van hun nakomelingen verzekerd tot vele generaties ver.

Men vindt deze visie ook voor een stuk terug bij de First Nations in Amerika en bij natuurstammen die eeuwenlang op hun landgebieden wonen. Bij het nemen van beslissingen denken de Indianen 7 generaties terug in het verleden en 7 generaties ver in de toekomst. En er leeft bij hen een zeker respect en eerbied voor de bloedbanden, voor de medebewoners, voor moeder Aarde. Er zijn ceremonies en rituelen om verbinding te maken met natuurwezens, spirituele dimensies, voorouders.

Er kunnen verschillende bedenkingen gemaakt worden omtrent het erfrecht van vrije landgoederen. Een familie of gezin kan meerdere kinderen en kleinkinderen hebben zodat de hectare in principe verdeeld en opgesplitst zou worden onder alle erfgenamen bij de dood van de ouders. Dat is evenwel niet de bedoeling. Een hectare land kan voorzien in de basisbehoeften van 7 tot 15 mensen (afhankelijk van hun voedingswijze). Een familiedomein is dus in staat om een grote meergeneratie familie te huisvesten en te voeden. Bovendien zullen niet alle nakomelingen deze levenswijze kiezen. Sommigen zullen naar de stad trekken of andere horizonten opzoeken. In de boeken staat het verhaal over de huwelijksceremonie waarin een verliefd koppeltje op zoek gaat naar hun eigen familiedomein door de omliggende percelen en landerijen rond het dorp te voelen en te verkennen tot ze hun eigen droomplekje gevonden hebben. Een opstartend dorp kan rekening houden met een mogelijke uitbreiding van de gemeenschap en enkele hectares vrijhouden voor nieuwe generaties.   

Partij programma & algemene richtlijnen

When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, and the flower will fix itself.
In the same way, when people do not thrive, you fix the environment in which they thrive,
and the people will fix themselves.

Er zijn Moederland Partijen actief in Rusland en Wit Rusland (Belarus). Wat staat er in hun programma? Opgelet, we hebben het hier NIET over de politieke partijen met dezelfde naam (Moederland) die actief zijn in onder meer Turkije, Oekraïne, Iran en ook in Rusland en die vaak een erg nationalistisch, patriottisch en (extreem)rechts gedachtegoed propageren. Het gaat enkel over deze Russische (Anastasia) Moederland  partij: Родная партия.

Hoofdpeiler van deze politieke beweging is de onvoorwaardelijke teruggave van het land aan de bevolking/mensheid. Iedereen die dat wenst kan behoeder worden van 1 hectare land (een familiedomein). Het domein is geen eigendom van de bewoners. Immers, men kan de Aarde, de grond, de lucht, het water, de rivieren, de dieren, de grondstoffen,..nu eenmaal niet bezitten. Ze behoren namelijk toe aan de gehele mensheid samen (behalve de dieren die uitsluitend aan zichzelf toebehoren). Maar de bewoners bezitten wel een allodium (Zonneleen of eigengoed). Allodium is een oude middeleeuwse term die duidt op een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. Het is afgeleid van het Germaanse woord alauda (of allaz audaz) en betekent letterlijk 'overdraagbare bezittingen'. Er is ook een connectie naar het Engelse werkwoord to allot (toekennen) en het verwijst naar een bezit toegekend door God (alloted by God).

Men leent als het ware (van planeet Aarde) een stuk grond zolang men leeft (leengoed). In de meest beknopte definitie zei men in oude wetteksten dat boven een allodium alleen nog God en de zon stonden, vandaar de term Zonneleen. Iedere vorm van vruchtgebruik of rechtspleging binnen het betrokken grondstuk behoorde toe aan de bezitter. Men kan namelijk de vraag stellen: aan wie behoort het land (en de planeet) eigenlijk toe? Wie grond koopt en een huis bouwt is daarom geen echte eigenaar. Probeer maar eens een jaar de taksen en grondbelastingen niet te betalen, 'jouw' huis en grond worden aangeslagen. Het eigendomsrecht kent een lange en troebele geschiedenis en is ooit begonnen toen veroveraars (onrechtmatig) het land claimden dat ze gewelddadig innamen. Tegenwoordig wordt zomaar aanvaard dat het land eigendom is van de kroon, de staat of zelfs van corporaties (Canada is bvb. geen land maar een corporatie ingeschreven op de beurs en eigendom van het Engelse koningshuis) en dat het heffen van belastingen 'normaal en logisch' is (terwijl beide handelingen in feite neerkomen op gelegaliseerde diefstal).

Het domein (of allodium) kan niet worden verkocht, het kan enkel worden overgedragen (erfenis) aan een familielid. Het land wordt door de regering vrijelijk geschonken aan de Mensen (die dat wensen). Na 5 jaar volgt dan een officiële evaluatie en enkel wanneer de bewoners blijk geven het domein goed te beheren, verkrijgen ze effectief de wettelijke en geregistreerde landtitel van allodium. Wanneer de bewoners hun 'claim' waardig zijn, wordt het familiedomein 'vrij erfgoed', 'voorouderlijk land', 'moederland', 'kin's domain', 'familiedomein', ‘leefhectare’, ‘Zonneleen’, ‘allodium’,...er zijn dus verschillende termen en synoniemen voor.

Het familiedomein op zich is niet belastbaar (zoals grondlasten of kadastraal inkomen). Enkel de productie, activiteiten of ondernemingen die op het familiedomein gestart worden, zijn belastbaar. Iedere regering kan een eigen versie schrijven van de erfgoed wetgeving omdat ieder land anders is qua oppervlakte, sociale structuur, politieke wetgeving, economie, ecologie,…Eerst 2 belangrijke begrippen:
 • Een Zonneleen of allodium is een autonoom permacultuur familiedomein van 1 hectare.
 • Een Levensdorp is een cluster van Zonnelenen (tussen 20 en 200 familiedomeinen) rond een centrale gemeenschappelijke dorpskern. 

  Dit zijn enkele richtlijnen voor de erfgoed landwetten.
 1. Vrije  en gratis schenking van 1 hectare land (per familie, gezin, partners, alleenstaanden en hun kinderen).
 2. Het land wordt na evaluatie een wettelijk erkend Zonneleen van de bewoners voor onbeperkte tijd (een allodium).
 3. Het Zonneleen wordt niet belast en is vrij van taksen.
 4. Het individuele Zonneleen maakt bij voorkeur deel uit van een grotere dorpsgemeenschap van gelijkaardige familiedomeinen (van minimum 20 tot maximaal 200 domeinen bijvoorbeeld). 
 5. Alle nutsvoorzieningen (energie, water, afvalbeheer,…) en ook alle tuinen en gebouwen op het individuele Zonneleen worden (met hulp der dorpsgemeenschap) door de bewoners zelf bekostigd, gebouwd en ingericht. 
 6. Het land kan niet verkocht worden. Het Zonneleen wordt overgedragen aan de directe nakomelingen via (niet belaste) erfenis. Het Zonneleen is onbeperkt in tijd (eeuwigdurend vruchtgebruik).
 7. Het Zonneleen kan niet gebruikt worden om belastingen of boetes te ontwijken of te ontlopen. Dit om grond speculatie en andere malafide praktijken te vermijden.
 8. De bewoners zijn de behoeders en de beschermers van het Zonneleen en tonen hun meesterschap bij de inrichting en het management van het domein. Enkele concrete aanbevelingen (via unanieme dorpsbeslissing): het land mag niet verkommeren, de dorpswegen tussen de buren worden regelmatig onderhouden, dieren die vrij rondlopen mogen geen overlast veroorzaken voor andere bewoners, het huis dient bewoonbaar en comfortabel te zijn, enzovoort...eigenlijk allemaal gewoon logische dingen.
 9. Er dienen één of meerdere activiteiten te worden opgestart als mogelijke inkomstenbron. De bedoeling is om financieel onafhankelijk te worden dankzij het Zonneleen en de eigen creativiteit. Er wordt een businessplan opgemaakt wat samen met de aanvraag tot gratis land ingediend wordt. Mogelijke activiteiten: voedselteelt en verkoop, ecotoerisme, ambachten, artisanale creaties, kunst, healing, cursussen, educatie, enzomeer.
 10. Deze activiteiten dienen ten eerste legaal te zijn volgens de wetgeving van het land en ten tweede in overeenstemming met het dorpsreglement. Als het dorp samen beslist om vegetarisch of alcoholvrij te zijn, dan kunnen bvb. geen geslachte dieren verkocht worden of zelfgestookte jenever.
 11. De activiteiten vormen een integraal en noodzakelijk onderdeel van de dorpsgemeenschap. Er is een brede uitwisseling en een vruchtbare samenwerking.
 12. De geld genererende activiteiten op het Zonneleen zijn belastbaar volgens de economische wetgeving van een land.
 13. De opbrengsten/winsten uit de activiteiten stromen bij voorkeur terug naar de lokale gemeenschap. Het steunen van grootbanken en multinationale corporaties wordt afgeraden.
 14. Het aangaan van bankleningen en hypotheken wordt afgeraden. Bij geldgebrek worden alternatieve oplossingen gezocht binnen de dorpsgemeenschap.
 15. Het Levensdorp wordt georganiseerd via zelfbestuur en via consensus/consent beslissingen van alle bewoners samen.
 16. Het Levensdorp kan (na unaniem akkoord) richtlijnen uitschrijven voor wat betreft de inrichting van het zonneleen. Zoals de keuze voor tiny house bewoning, 1/3 voedselbos op het domein, hernieuwbare energie, duurzame materialen, biologische tuinbouw technieken, respectvolle omgang met dieren,...
Inhuldiging van een nieuw huis op een Russisch Levensdorp.
De voornaamste doelstellingen van de Anastasia Moederland Partij (in Rusland).
 • De mogelijkheid openen tot een harmonieuze levenswijze en verbindende ceremonies die in staat zijn de liefde in de gezinnen voor altijd te bewaren.
 • De creatie van familiedomeinen (Zonneleen) en kleinschalige nederzettingen (Levensdorp) als duurzame woon-, leef- en werkplaatsen voor de huidige en toekomstige generaties.
 • Het verlenen van hulp, steun en kennis bij de economische, ecologische, spirituele en culturele opleving van het land. De basis leggen voor een welvarende staat waar gezinnen harmonieus en liefdevol samenleven, omringd door een schoon milieu en een groene omgeving. 
 • Het aanbieden van (politieke en andere) educatie aan de bevolking en hen hulp bieden bij de bescherming van hun rechten, vrijheden en legitieme belangen (op basis van de grondwet van een land en de universele rechten van de Mens).
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van de burger bij de overheid en bij de lokale besturen.
 • Het verkondigen en uitdragen van de meningen der burgers over kwesties van het openbare leven om deze onder de aandacht van het grote publiek en de overheid te brengen.
 • Het deelnemen aan het sociale en politieke leven van de samenleving, het participeren aan verkiezingen, referenda, publieke en politieke acties. Het benoemen en afvaardigen van kandidaten voor het (Russische) parlement.
Intermezzo 1: Kovcheg

Op bezoek in Levensdorp Kovcheg - - - Enkele weetjes uit 2011:
 • Ligging: Kaluga regio, 140 km van Moskou.
 • Opgericht in 2001, 120 ha, 80 families, 250 bewoners.
 • Elk jaar worden 15 nieuwe huizen gebouwd door de bewoners.
 • Ondertussen staan er meer dan 100 ecohuizen en vele verbindingswegen, vijvers, duizenden fruitbomen, honderden groentetuinen,...
 • Sinds 2007 is er ook een schooltje voor de vele kinderen.
 • Ongeveer de helft der bewoners houdt ook bijen.
 • Er is een gemeenschapsgebouw voor ontvangst van gasten en het geven van workshops en cursussen.
 • Alcohol, drugs en het doden van dieren zijn niet toegestaan.
De hoofdvisie van Kovcheg:
Iedere familie of deelnemer bezit een eigen stuk land om een Ruimte van Liefde te creëren. Op deze familiedomeinen worden duizenden fruitbomen en eetbare struiken en gewassen geplant. Zo heeft iedere familie alles om eenvoudig en gelukkig in harmonie met de Aarde te leven: een eigen ecohuis, biologisch voedsel, zuiver water en lucht, een gezonde omgeving, duurzame energiebronnen,..Dit maakt een familiedomein de ideale plaats om kinderen te laten opgroeien, want kinderen zijn de toekomst.
Anastasia richtlijnen

First, choose for yourself a place of your own you like the best, of all the pleasing spaces on the Earth
- a space where you would like to live and would like your children to live out their lives.
The climate too must be favourable for you.
Take one hectare of land in that place for yourself in perpetuity.
 
(Anastasia, Book 4)

Dit zijn enkele (ingekorte) aanbevelingen die in de boekenreeks beschreven staan of die eruit afgeleid kunnen worden. Deze kunnen als eerste aanzet en inspiratiebron gebruikt worden bij de gesprekken en meetings over de statuten en het beleid van de familiedomein dorpen. Hoewel de grote lijnen wellicht wereldwijd gelijk zullen lopen (gezien Anastasia de gemeenschappelijke inspiratiebron is), toch zullen er ook verschillen zijn van land tot land naargelang cultuur en geschiedenis. Let wel, deze aanbevelingen zijn geen verplichte reglementen doch enkel bedoeld als denkpistes. Hou in gedachten dat de boeken specifiek geschreven zijn vanuit de Russische situatie, geschiedenis, geografie, politiek, economie,...en dat de bedoeling nooit kan zijn om iets zomaar klakkeloos over te nemen. Luister altijd naar jouw eigen wijsheid en de innerlijke stem van het hart.
 1. Vrije Schenking – Van belang hier is de voorouderlijke verbinding. Families die al vijf generaties of meer een voorouderlijke band hebben met een bepaalde regio, zullen als eersten in aanmerking komen voor het verkrijgen van een Zonneleen. Dit principe kan mensen aanmoedigen terug te keren naar hun eigen Moederland. Zo kan men de vluchtelingenstromen inperken of zelfs stoppen omdat repatriëring aanlokkelijk is wanneer gratis land geschonken wordt in het land van herkomst.
 2. Cultuur & Erfgoed – De banden met onze voorouders en met het specifieke, culturele erfgoed van een land of regio worden geëerd en waardevol geacht. Dit komt tot uiting in het vieren en in stand houden van allerlei gebruiken, typische streekgerechten, mythologie, taal en dialecten, dansen, kleding, muziek, liederen, epische gedichten, mondelinge geschiedenissen, oude ambachten, artisanale uitingen,...
 3. Lokale Landbouw – Het Zonneleen (allodium) dat elke familie in behoederschap krijgt, is de hoeksteen en de basis voor alle landbouwactiviteiten. De hectare voorziet in voedselgewassen, kruidengeneesmiddelen, brandhout, bouwmaterialen, waterreservoirs, bijenkorven, hennepkledij, en nog veel meer. Het Zonneleen is autonoom en zelfredzaam. Overschotten worden worden geruild of verkocht via coöperaties en dorpswinkels.
 4. Omgeving & Milieu – Er is een innige verbinding en een doorvoelde éénheid met het Moederland waarop men woont. De bewoners kiezen een bewuste en respectvolle omgang met de Aarde en de dieren. Niemand haalt het in zijn hoofd om de eigen woonomgeving te vervuilen of te vernietigen. Integendeel, men streeft naar steeds meer schoonheid en biodiversiteit.
 5. Burgerrechten – Er zijn gelijke rechten die gelden voor iedereen. Er is respect en eerbied voor alle Mensen. Iedere stem telt (ongeacht leeftijd) en elke mening is belangrijk. Er kan educatie nodig zijn om te leren geweldloos te communiceren met elkaar. Bij conflicten worden vreedzame oplossingen en eventueel onafhankelijke bemiddelaars gekozen.
 6. Gezondheid & Voeding – De bewoners kiezen voor oerrassen, vergeten groenten, voedselbossen, biologische planten en permacultuur tuinbouw. Er zijn grote opbrengsten en de vele familiedomeinen verspreid over het land zorgen voor voldoende overschotten aan biologische producten. Stedelijke en landelijke bewoners verkrijgen zo makkelijk en lokaal toegang tot goedkope biologische eetwaren. Dieren worden gezien als voelende zielewezens en evenwaardige medebewoners en worden nooit zomaar gedood. De algemene gezondheid verbetert overal zienderogen.
 7. Sociaal Welzijn - De landen en naties behouden hun huidige sociale infrastructuur en sociale verworvenheden (zolang dat nodig blijkt). Mensen die dat wensen en die in aanmerking komen voor een Zonneleen, worden na verloop van tijd uiteindelijk zelfvoorzienend, financieel onafhankelijk, economisch autonoom en helemaal gezond. Zij kunnen dan desgevallend het sociale stelsel verlaten en zo de druk op het hele zorgsysteem helpen verlichten. Dure (regerings)uitgaven zoals ziekteverzekering, werkloosheid, kinderbijslag, geboortepremies, pensioenen, basisinkomen, rusthuizen, kindercrèches, armenzorg, leefloon, daklozensteun, voedselbedeling,...zijn dan allemaal niet langer nodig. Dit kan uiteraard enkel wanneer een familie in voorspoed en verbinding met zichzelf en de natuur op haar ruimte van liefde leeft in een autonoom en zelfredzaam permacultuur Levensdorp.
 8. Educatie – De kinderen en jongvolwassenen leren van zichzelf, van elkaar, van de natuur en van de medebewoners op het dorp. Men ziet erop toe dat de inherente creativiteit, wijsheid en nieuwsgierigheid nooit onderdrukt worden. Thuisonderwijs, zelf-educatie, unschooling, holistische educatie, en de methodiek uit de Tekos (Anastasia) school van Mikhail Shchetinin zijn mogelijke vormen van anti-autoritair onderwijs. Ook het Finse schoolmodel kan een bron van inspiratie zijn. Op de grotere Levensdorpen kan een eigen schooltje gestart worden.
 9. Zwangerschap & Geboorte –  De keuze voor een natuurlijke conceptie, zwangerschap en geboorte ligt voor de hand, zie deze pagina voor uitgebreide uitleg: Matriarchaat. Alle baby's worden geboren met een intacte en innige verbinding met de Schepperbron. De ideale omgeving voor een opgroeiende baby en peuter is de ruimte van liefde op een familiedomein omringd door natuur, familie, vriendjes en dieren.
 10. Huisvesting - Alle gezinnen worden aangemoedigd om zelf hun eigen duurzaam, ecologisch en off the grid huis te bouwen uit natuurlijke en lokale materialen. Ze worden geadviseerd en geholpen door deskundige bouwers en handige vrienden binnen de eigen dorpsgemeenschap. Op deze pagina vind je tientallen mogelijkheden: Huisvesting. De energie komt uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, water, aarde), de verwarming en het koken kan op hout, en er is afvalbeheer, recyclage, compostering.
 11. Levensdorp – Ieder Levensdorp is anders en ieder Zonneleen is uniek. De dorpsgemeenschap beslist samen over de inrichting en de toekomst van het dorp via consensus en/of consent beslissingen. Er kan eventueel een wisselend (onbezoldigd) bestuur en een burgemeester gekozen worden om de dagelijkse gang van zaken te regelen (lokaal zelfbestuur). Een Levensdorp van 100 gezinnen bestrijkt een oppervlakte van 120 tot 200 hectare naargelang ligging en grondkwaliteit. Ruim 20% wordt voorbehouden als gemeenschappelijk land en wilde natuur. Men kan ook percelen vrijhouden voor komende generaties.
 12. Bestuur – Decentralisatie is de sleutel. De verschillende Levensdorpen, regio’s en provincies genieten autonomie en zelfbestuur (via consensus en consent). De wetten en reglementen worden beslist in functie van het welzijn der bevolking en bewoners (en niet om banken en grootkapitaal te begunstigen of om controles en boetes te verantwoorden). Ieder land is als een uitvergrote versie van het Levensdorp. Net zoals het Levensdorp uit autonome Zonnelenen bestaat, is een land als een lappendeken van Levensdorpen verzameld als culturele regio’s. Er is geen reden om oorlog te voeren of om te twisten met buurlanden, want er is geen corrupte hiërarchie meer aan de top en iedereen is ‘rijk’ en leeft in voorspoed en welzijn.
 13. Economie – Er is een een kleinschalige en lokale economie gebaseerd op lokale productie en consumptie, op samenwerking en coöperaties, op uitwisseling en schenkeconomie (Ubuntu). Een goed beheerd Zonneleen ondersteunt een welvarend Levensdorp. Welvarende dorpen vormen samen een levendige en productieve regio. Economisch stabiele en productieve regio's zijn de levensadem voor vitale en innovatieve landen. De basis voor een gezonde (wereld)economie is het autonome Zonneleen. Import uit en export naar verre landen is niet echt nodig, alle basisbehoeften worden voorzien op het Zonneleen. Buren en Levensdorpen kunnen onderling handel drijven. Landen opteren voor diversiteit, regionale rijkdom en open grenzen. De focus verschuift naar dingen zoals sharing is caring, open source, netwerken, peer to peer, crowdfunding, act local, small is beautiful, menselijk niveau, gemeenschapsmunten, pluktuinen, transitiesteden,...
 14. Wetenschap & Techniek – Alle verborgen gehouden patenten en uitvindingen die de mensheid ten goede kunnen komen, worden vrijgegeven. Men opteert voor morele techniek en ethische wetenschap. De petroleum afhankelijke economie en maatschappij wordt vervangen door de niet-vervuilende en onbeperkt voorhanden zijnde vrije-energie economie.
Politieke verschuivingen

The earth does not belong to man, man belongs to the earth.
All things are connected like the blood that unites one family.
Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it.
Whatever he does to the web, he does to himself.
The earth is sacred and men and animals are but one part of it.
Treat the earth with respect so that it lasts for centuries to come and is a place of wonder and beauty for our children.
(Chief Seattle, Duwamish Tribe)

Het voedselbos van Robert Guyton.
Op 1 mei 2016 keurde het Russische parlement (Duma) de wetgeving goed rond de schenking van grond in Oost Rusland. Iedere Russische staatsburger (die dat wenst) kan een aanvraag doen om 1 hectare grond gratis in bruikleen te verkrijgen. De bewoners krijgen 5 jaar de tijd om de hectare te bewerken en er een activiteit te starten (voedselteelt, bosbouw, jacht, visvangst, landbouw,…). Na 5 jaar volgt een evaluatie en bij goedkeuring wordt de hectare ofwel opnieuw voor een periode toegewezen aan de bewoners ofwel definitief toegewezen aan hen. De website die de aanvragen verwerkte, crashte al de eerste dag toen er 400.000 bezoekers inlogden. Een onverwacht succes wat aantoont dat ook de Russen nood hebben aan een nieuw avontuur in hun leven. Niet alleen Anastasia fans zijn blij met deze mogelijkheid, ook Russen die de boeken niet kennen, wagen hun kans. 

Het verre oosten van Rusland is enorm uitgestrekt en dun bevolkt. In een eerste fase worden 9 districten opengesteld met een totale oppervlakte van 8,5 miljoen hectares. Daarvan worden 1 miljoen hectares beschikbaar gesteld als familiedomein in de (prachtige en ongerepte) regio's Yakutia, Primorye, Khabarovsk, Amur, Magadan en Sakhalin. In juli 2016 werden nog eens 400.000 hectares in Kamchatka toegevoegd aan de ‘Free Land’ actie. De regering heeft niets te verliezen met deze beslissing. Integendeel. Door het openstellen van verafgelegen gebieden wordt het land opgewaardeerd en gecultiveerd, begint de economie te groeien, ontstaan er nieuwe dorpen, worden de Mensen zelfredzaam en gaan ze minder steunen op het sociale systeem, wordt Rusland minder afhankelijk van import,...Een goeie zet, zowel voor het land als voor de bewoners.

In Belarus (Wit Rusland) zijn momenteel 45 actieve Anastasiadorpen en in september 2017 werd een wetsvoorstel opgesteld om familiedomein bewoning op agrarische grond goed te keuren en de ecodorp beweging te steunen. In oktober 2017 heeft de eerste minister van Belarus (Mikhael Rusy) toegezegd om de wetgeving aan te passen om familiedomeinen (dacha's) en ecodorpen te promoten en faciliteren. Dit dus in navolging van buurland Rusland.

In Wales kreeg de groep rond Paul Wimbush en Lammas na jarenlang overleg en discussie met de autoriteiten uiteindelijk groen licht om een low impact dorp op (goedkope) agrarische grond te bouwen. Hun strijd resulteerde in nieuwe wetten en reglementen bekend als ‘Policy 52’ en ‘Low-Impact Development’ die een antwoord willen bieden voor uitdagingen als CO2 uitstoot, klimaatverandering, overconsumptie. Het streefdoel van Wales is om het verbruik tot één ecologische voetafdruk per persoon terug te brengen én om minder afhankelijk te worden van import door Mensen de kans te geven zelfvoorzienend te worden en overschotten te produceren. De nieuwe wet is vooral bedoeld om Mensen aan te sporen autonoom en off the grid te leven op het platteland. Maar net zoals in Rusland zijn er wel voorwaarden verbonden aan de creatie van Levensdorpen en er worden controles en evaluaties uitgevoerd. Dit zijn enkele clausules uit de wet.
Samen bouwen aan elkaars huis.
 • Een project (zoals bvb. een Levensdorp) dient een sociale, ecologische en /of economische bijdrage te leveren die het publiek ten goede komt.
 • Alle gebouwen en activiteiten dienen een lage impact te hebben op het milieu en een laag gebruik van hulpbronnen.
 • Reeds bestaande gebouwen op het domein dienen waar mogelijk hergebruikt te worden.
 • Het project wordt geïntegreerd in het landschap en heeft geen nadelige visuele effecten.
 • Het project kan enkel op een landelijke/agrarische locatie gestart worden en moet activiteiten van landbouw, bosbouw en/of tuinbouw omvatten.
 • De bewoners dienen zelf te voorzien in hun levensonderhoud via de activiteiten op hun domein.
Het mooie is dat Lammas heel veel documenten vrij beschikbaar stelt op hun website die kunnen helpen bij ontwikkeling van een aangepaste wetgeving in andere landen of bij de creatie van een Levensdorp.

In Zuid Afrika ontstond de Ubuntu beweging van Michael Tellinger die politieke en economische oplossingen aandraagt waaronder een geldloze schenkeconomie, allodium domeinen en lokaal zelfbestuur.

Is er nog ergens 'vrije grond' in de wereld? Wie goed zoekt, niet te kieskeurig is en bereid tot emigratie, kan zeker nog ergens gratis of spotgoedkoop land vinden.
In 1862 werd in Amerika de 'Homestead Act' van kracht. De bedoeling was om het 'wilde westen' (nu midden Amerika) te ontsluiten voor nieuwe bewoners.  Het hoofd van een huishouden kon toen gratis of voor een spotprijs een stuk land krijgen tot wel 65 hectare groot. De koper/ontvanger moest beloven om er tenminste 5 jaar te blijven wonen, de grond te onderhouden en te ontwikkelen en er een huis te bouwen. De wet veroorzaakte een ware emigratiegolf van miljoenen Europeanen die hun kans waagden in de VS. Het werd geen eenduidig succesverhaal. De condities waren loodzwaar en vele pioniers slaagden er niet in om een nieuw leven op te bouwen. Rond die tijd waren ook in Canada en Nieuw Zeeland gelijkaardige wetten van kracht om 'onbewoonde' gebieden te 'cultiveren'. Bedenk wel dat het land wat de regering zomaar wegschonk eerst werd afgenomen van de oorspronkelijke bewoners (de Indianen in VS/Canada en de Maori in Nieuw Zeeland). Het is anno 2017 nog steeds mogelijk om in Canada en de VS gratis land te vinden. Verschillende staten en steden bieden een stuk grond aan in ruil voor bewoning en onderhoud. De grond is gratis maar er zijn wel belastingen, dus het is niet echt een allodium. Ook een aantal Afrikaanse landen schenken land aan buitenlandse boeren. 

We evolueren naar een samenleving
 • van open, onafhankelijke regio's en duurzame, zelfvoorzienende gemeenschappen in plaats van onleefbare steden en kunstmatige landsgrenzen
 • van lokaal zelfbestuur en consent sociocratie in plaats van Europese dictatuur en een elite wereldregering
 • van horizontaal en holistisch bestuur in plaats van piramidale hiërarchie en een corrupte cabal
Er is nog een lange weg te gaan maar verschillende landen in Oost Europa kiezen een nieuwe aanpak en bouwen samen met de bevolking aan een betere toekomst.

Intermezzo 2: Voedselbos


My philosophy in life about what to do in the world isn’t to go to a pristine area and live there and enjoy your life; it’s to find a place that’s degraded and fix it up. (Robert Guyton)

Een voedselbos is een zelfonderhoudend ecosysteem bestaande uit 7 tot 9 lagen nuttige en bruikbare planten die in vrijwel alles voorzien om autonoom te worden (voedsel, brandstof, geneesplanten, kledij, bouwmaterialen,...). De aanleg van het bos en de eerste jaren zijn arbeidsintensief, daarna doet de natuur al het werk en is er enkel nog wat onderhoud en management nodig. En uiteraard het oogsten van al die lekkere vruchten. Het vraagt een investering in tijd, werk en geld maar dit is vlug terug verdiend en vele komende generaties kunnen nog genieten van de overvloed. Na verloop van tijd ontstaan zelfs nieuwe waterbronnen op het terrein. Een typisch familiedomein bestaat uit 1/3de voedselbos waardoor nog ruim voldoende plaats overblijft voor woning, bijgebouwen, moestuinen, waterpartijen en allerlei andere creaties.
Hiernaast een bezoek aan het schitterend voedselbos van Robert Guyton wat 23 jaar geleden werd aangeplant op een verwaarloosd en braakliggend terrein.

Het volk beslist, de regering voert uit

Wie de boeken van Larken Rose en Jeremy Locke kent of al eens iets van Pieter Stuurman leest, beseft dat regeringen eigenlijk helemaal niet nodig zijn om een goed functionerende samenleving te hebben. Integendeel, meestal maken ze er een ongelofelijke puinzooi van. Het geloof in een autoriteit buiten ons (politiek, religieus, militair) is een valkuil en leidt altijd tot corruptie, misleiding en machtsmisbruik. Ieder hiërarchisch model verzandt uiteindelijk in de onderdrukking van de onderste groep in de piramide. Zo werken piramidesystemen nu eenmaal. Het geloof in een regering is niets anders dan het geloof dat een bepaalde elitaire groep het morele recht heeft om te heersen over anderen. Zoiets heet slavernij en geregeerd worden door koningen, despoten, dictators, presidenten of regeringen (de naam doet er niet toe want een woord is slechts een label) resulteert al eeuwenlang in oorlog, terreur, pijn, ellende, onderdrukking, onrechtvaardigheid en miserie. De chaos en het geweld in de wereld zijn net het gevolg van bestuurlijke macht.

Wat als we helemaal geen bestuur, leiding of gezag nodig hebben om het juiste te doen?
Wat als we gewoon gingen doen wat we allemaal willen doen: voor onszelf en voor onze dierbaren zorgen?

Maar goed, voorlopig zitten we dus opgescheept met regeringen en wetten en zolang we elke 4 jaar gaan stemmen, zullen die aan de macht blijven. We kunnen wel, net zoals in Rusland en Wales, pogen om de wetten aan te passen aan de noden van de bevolking. Politici vertegenwoordigen de stem van het volk en hun mandaat dient (in principe) om wetsvoorstellen in te dienen volgens de verlangens van hun kiezers. Zoals de mogelijkheid om zelfvoorzienend en off the grid te wonen en te leven op agrarische grond (voor wie dat wenst). Om deze mogelijkheid een kans te geven, zijn een aantal wetswijzigingen nodig (die verschillen van land tot land). Namelijk:
 • Een aanpassing van de wetgeving en de reglementen op vlak van urbanisatie en gewestplanning om familiedomein bewoning op agrarische gronden en andere gebieden mogelijk te maken en de opstart van Levensdorpen te versoepelen. Tenslotte worden deze gronden opgewaardeerd, gesaneerd en verrijkt door het ecologische behoederschap der bewoners, en dit zonder kosten voor de bevolking.
 • Een aanpassing van de wetgeving en reglementen op bouwvergunningen en milieunormen zodat de zelfbouw van low-impact woningen, die niet aangesloten zijn op de distributie- en rioleringsnetwerken (off the grid), toegestaan wordt.
 • Een aanpassing van de wetgeving op erfrecht, eigendomsrecht en grondbelasting om het toekennen van taksvrije en overerfbare percelen onder allodium titel legaal te regelen.
 • Een aanpassing van het sociaal statuut van de zelfstandige om de mogelijkheid te openen voor het starten van kleinschalige economische en creatieve activiteiten op het dorp.
 • Het vrijmaken van geschikte gemeentelijke-, provinciale- en rijksgronden en gebieden (zoals bvb. militaire domeinen, verlaten boerderijen, verwaarloosde sites, braakliggende terreinen,..) om ze beschikbaar te stellen voor bewoning in Levensdorpen.
Positieve impact

De Levensdorpen of familiedomein dorpen zijn geen ecodorpen in de klassieke zin van het woord, maar dorpen die bestaan uit overerfbare, voorouderlijke, zelfredzame woonhectares. Dat is iets helemaal anders. En zoals we hebben gemerkt, zijn er nog andere grote en essentiële verschillen met het courante ecodorp model.
 • Iedere familie is zelf verantwoordelijk voor eigen inkomsten en uitgaven.
 • Iedere familie creëert een uniek en verschillend permacultuur domein wat bovendien vrij is van taksen en overerfbaar aan nakomelingen.
 • Ieder domein is autonoom en off the grid (dus geen dure en lange leidingen en nutsvoorzieningen doorheen de dorpen en regio’s).
 • Ieder familiedomein is een afzonderlijke woon- en leefunit met veel privacy en onafhankelijkheid.
En hoewel een klassiek ecodorp al een grote en positieve impact op Mens en samenleving heeft, geldt dit voor het Levensdorp in nog veel grotere mate. We overlopen enkele voordelen en die zijn mindblowing als je er even goed bij stilstaat.

Economisch

De natuur IS overvloed.
Een autonoom en zelfbedruipend Zonneleen en Levensdorp voorzien de bewoners in alle basisbehoeften. Dat betekent veel minder tot geen maandelijkse uitgaven en vaste kosten meer. Energie, water, verwarming, voeding, wonen,...het is allemaal quasi gratis dankzij het permacultuur domein. Er zijn geen taksen en belastingen op wonen en grond. Men wordt onafhankelijk van het kwetsbare (economisch-monetaire) systeem en van de sociale verzorgingsstaat. De inkomsten uit het productieoverschot (voeding, planten, hout,..) en de opgestarte zelfstandige activiteiten zorgen voor financiële zekerheid. In het bericht over Spirituele Permacultuur wordt aangetoond dat een familiedomein makkelijk en minimaal 30.000 euro per jaar opbrengt (zie punt 16 van het bericht). En in de recentste uitgave van het Anastasia magazine 'The Earth' worden maar liefst 140 bronnen van inkomsten opgesomd.

Ook voor het land zijn er pluspunten: de noodzaak tot invoer en import van levensmiddelen, goederen en energie (vanuit het buitenland) vermindert want de bevolking voorziet zichzelf in alles. Meer nog, er is zoveel overvloed aan hoogwaardige kwaliteitsproducten dat de voorspelling waarin Rusland bestempeld wordt als de grootste toekomstige producent en exporteur van biologisch voedsel wel eens waar kan zijn. De zelfredzame bewoners hoeven nu ook niet zoveel en zo vaak meer terug te vallen op allerlei sociale voorzieningen wat een positieve impact heeft op de staatsuitgaven. Opvang van kinderen en bejaarden kan op het Levensdorp. Het platteland leeft terug op, verlaten boerderijen en braakliggende percelen krijgen een nieuwe bestemming en worden voedselparadijzen.

Ecologisch

De permacultuur Zonnelenen en de groene Levensdorpen garanderen en beschermen een voedingsrijke bodem, zuivere lucht, schoon water, visrijke rivieren en bossen vol dieren. Er ontstaat meer biodiversiteit, meer biomassa en meer zuurstofproductie. Er ontwikkelen zich nieuwe waterbronnen, humusrijke grond en vele variëteiten. Er is een algemene versterking van het ecosysteem en verrijking van de bodem. De natuurlijke hulpbronnen worden gehandhaafd. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (petroleum, gas, steenkool) verdwijnt en zorgt samen met verminderd transport en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen voor minder uitstoot en vervuiling. De woningen zijn ecologisch, low impact en uit natuurlijke en lokale materialen gebouwd in harmonie met de omgeving, opnieuw een verlichting voor het milieu.  

Sociaal

De Mensen zijn vrij, soeverein, verantwoordelijk en autonoom en kunnen zichzelf voorzien in alle basisbehoeften op het Levensdorp. Dit verlicht in belangrijke mate de druk op de sociale voorzieningen. Werkloosheid verdwijnt want iedereen heeft genoeg te doen op het familiedomein en verdient er nog geld mee ook. Armoede en honger verdwijnen want zijn a priori onmogelijk op een permacultuur voedselparadijs. Eenzaamheid en depressie krijgen minder kans gezien de warme nabijheid van vele vrienden en de vreugde die ontstaat wanneer Mensen een waardevol doel hebben in het leven. Opvang van kinderen en bejaarden gebeurt op het Levensdorp dankzij het meergeneratie woonconcept. De hoge levenskwaliteit (stressvrij, veel natuur, gezonde voeding, vrienden,...) zorgt voor een stabiele gezondheid en vermindering der medische kosten. Oude en nieuwe ambachten komen tot leven, creativiteit en kunstzinnigheid worden aangewakkerd, allerlei innovaties en natuurtechnische uitvindingen worden toegepast (denk aan Viktor Schauberger, Nicola Tesla, Stanley Meyer, Tom Bearden, John Bedini, Royal Rife, ...en tal van anderen waarvan de baanbrekende uitvindingen geboycot werden/worden).

Kortom: het zelfvoorzienend permacultuur Zonneleen Levensdorp is:
 • volledig autonoom en onafhankelijk van een kwetsbaar en destructief economisch systeem
 • het beste alternatieve antwoord op de mondiale crisis en de komende wereldstorm
 • de bakermat voor een samenleving gebaseerd op schenkeconomie, overvloed, creativiteit en liefde
 • de ware thuis van de Mens die in harmonie met de natuur, met zichzelf en met anderen leeft
 • de ideale plaats om jouw dromen, passies en talenten tot manifestatie te brengen
 • het ultieme middel om jezelf te helen en te leren co-creëren via de wetenschap der verbeelding
 • een natuurlijke speeltuin waar kinderen tot wijze meesters en ware kunstenaars kunnen opgroeien
 • een essentiële bouwsteen voor een prachtig, groen paradijs op moeder Aarde
 • een rustplek om je Zelf terug te vinden en de her-innering aan de Ene te activeren
De mythe van overbevolking

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.
(Gandhi)
Ontwerpplan Levensdorp Slavnoe
Planeet Aarde behoort rechtmatig toe aan iedereen die erop geboren wordt. Dat betekent dat ieder Mens het geboorterecht heeft op een stukje van moeder Aarde om te behoeden, te beheren, te verfraaien en ervan te genieten. Niet als eigenaar maar als tijdelijke bewoner en bewaker. Zonder dat er geld of belasting aan te pas komt.

Nu kan men aanvoeren dat er wellicht niet voldoende plaats is op Aarde om 7 biljoen Mensen allemaal 1 hectare land te schenken. En bovendien groeit de wereldbevolking in alarmerend tempo waardoor voedselschaarste, petroleumtekort en plaatsgebrek om de hoek loeren. Maar het zal de wakkere Mens niet verbazen dat het fabeltje van de overbevolking een zoveelste mythe is in de wereld gebracht om allerlei agenda’s te dienen. Er is geen overbevolking en er is geen schaarste.

Overbevolking is een situatie waar er teveel Mensen zijn in verhouding tot de beschikbare voorraden, grondstoffen en levensruimte binnen een bepaald gebied. Er wordt dus over aantallen gesproken en niet over beslissingen van autoriteiten en het gedrag van een bevolking. Beslissingen zoals iedereen aanmoedigen om in betonnen blokken in onleefbare steden te gaan wonen of gedrag zoals overconsumptie en verspilling. De steden kennen inderdaad overpopulatie en veel onbewust gedrag en egocentrische keuzes helpen mee de Aarde leeg te roven. Maar uitgestrekte plattelandsgebieden zijn schaars bewoond en daar is nog plaats zat. De hele wereldbevolking kan wonen (elk in een eigen huis van 100 m2) op een gebied amper zo groot als Texas.

En er is honger en armoede in de wereld maar dat komt niet door overbevolking of gebrek aan voedsel, maar door politieke, economische en militaire beslissingen. Er is meer dan genoeg voedsel en water om iedereen te voorzien, meer nog, jaarlijks worden miljoenen tonnen voedsel vernietigd of het ligt te rotten op de akkers. De verwende  ‘eerste wereld’ bewoners (wij dus) verspillen jaarlijks 220 miljoen ton voedsel, dit is 4 keer de hoeveelheid die nodig is om alle honger in de wereld uit te bannen. De natuur is gemaakt om overvloed te schenken, van 1 plant zijn honderden nieuwe zaden te oogsten. Het probleem is niet dat er teveel Mensen (zouden) zijn, het probleem is dat de mensheid geen vrije toegang krijgt tot land, voeding en water. Het probleem ligt op vlak van ongelijkheid, politiek, demografie, economie, transport en uiteraard geld en heeft niets te maken met het aantal Mensen. De mythe van overbevolking wordt door politici en ‘wetenschappers’ misbruikt om de oorzaken van ongelijkheid en onrechtvaardigheid te maskeren en hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Het fabeltje van overbevolking maakt ook deel uit van de eugenetica en depopulatie agenda met als luguber plan om de mensheid (die ze als ‘nutteloze eters’ beschouwen) uit te roeien via vaccins, gmo’s, chemtrails, virussen, aids, kanker, junkfood,...

De cijfers zijn als volgt (volgens de CIA). Wanneer al het land op de planeet verdeeld wordt onder alle Mensen dan heeft iedere man, vrouw en kind 2,5 hectare. Wanneer al het vruchtbare en bewerkbare land verdeeld wordt dan komt het op een kwart hectare per persoon. Als we uitgaan van een gemiddeld gezin van 4 personen dan komt dit perfect uit. Iedere familie op Aarde kan 1 (vruchtbare) hectare krijgen om in harmonie met de natuur te leven. En deze unieke, paradijselijke familiedomeinen bieden ieder Mens de mogelijkheid om zichzelf en zijn gezin te voorzien in de basisbehoeften.
Maar het land op Aarde is onrechtmatig gestolen van de mensheid en dat mooie land wordt nu leeg geplunderd en vernietigd. Dit is ontstaan in de Romeinse tijd toen het eigendomsrecht werd ingevoerd. Maar men kan moeder Aarde niet bezitten, het is letterlijk onmogelijk. Bezit is niets anders dan papiertjes, transacties en geld. Door het eigendomsrecht is er in de derde wereld landen armoede en honger. De boeren werken voor een hongerloon op land dat aan een grootgrondbezitter of grootbank toebehoort. En de arbeid van de Mens wordt gehypothekeerd door een corrupt geldsysteem en torenhoge belastingen (= diefstal). Een Mens mét land is vrij, want hij kan zijn gezin rechtstreeks voorzien in alles wat nodig is. Toen werd geld bedacht als tussenstap en middel tot slavernij. De Mens was niet langer meer vrij want er was nu voor alles geld nodig, zelfs om gewoon te kunnen (over)leven. En daarbovenop kwamen dan nog de ontelbare wetten en verplichtingen in een over-gereglementeerde matrix.
De 3 grootste landbezitters in de wereld zijn koningin Elisabeth die zomaar eventjes 1/6de van de totale landmassa op Aarde bezit (inclusief volledige landen). Nummer 2 is de koning van Saoedi Arabië en nr 3 het Vaticaan. Zij confisqueerden het land, de bomen en de grondstoffen van moeder Aarde door middel van onnoemlijk veel lijden en bloedvergieten en zij verzamelden hun onmetelijke rijkdom ten koste van ontelbare Mensen.

Take back your Motherland! 
To protect the planet.
To feed your family.
To create true heaven and real peace.

The future is bright

 To the end of their days, most people are incapable of realizing the truth.
You would think it was a simple question: What is the meaning of life? Yet it remains unanswered.
But the meaning of life lies in truth, joy, and love.

(Anastasia)

Het is uiteraard niet omdat er genoeg plaats is op Aarde om elke familie een hectare te geven dat iedereen ergens een familiedomein moet starten. Zoiets blijft altijd een persoonlijke beslissing. Maar het zou op zijn minst een wettelijk erkende mogelijkheid kunnen zijn voor wie het verlangen voelt off the grid en zelfvoorzienend te leven. Ik beweer ook niet dat dit familiedomein idee de magische oplossing is voor alle (wereld) problemen en uitdagingen. Het is gewoon één van de vele prachtige grassroots alternatieven die nu overal opduiken en mogelijke antwoorden bieden. 
Onze keuzes bepalen de toekomst want als Levende Creators zijn wij de scriptschrijvers van ons eigen levensverhaal. Welke weg kiezen we in 2018? Gaan we (door onze dagelijkse keuzes) de agenda van de machthebbers verder blijven volgen en steunen, en dat is een script vol controle, geld, schulden, geweld, transhumanisme, mindcontrol, smart cities, geo-engineering, belastingen, schaarste, hiërarchie, angst, stress, vernietiging, competitie, strijd, onderdrukking, materialisme, oorlog,...
Of schrijven we een ander verhaal, dit keer vanuit het hart, en gaan we onze creatiekracht gebruiken om eruit te stappen en samen een nieuwe werkelijkheid te co-creëren. Een nieuw script met woorden als overvloed, vrijheid, samenwerking, vrede, vreugde, schoonheid, liefde, kunst, creativiteit, permacultuur, vrije energie, schenkeconomie, solidariteit, Levensdorpen,...


Er is maar 1 autoriteit in je leven: jij Zelf.
Dat brengt kracht maar ook verantwoordelijkheid.

Kenmerken familiedomein:
 • 1 hectare grond, een uniek stukje van moeder Aarde om te behoeden en te verfraaien
 • geregistreerd als gratis verkregen Zonneleen, vrij van belastingen en overerfbaar aan nakomelingen 
 • omringd door een levende omheining vol eetbare struiken en nuttige bomen
 • er zijn low-impact ecohuizen en er is meer-generatie bewoning (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders)
 • eventueel serres, ijskelder, lemen sauna, bijgebouwen, werkplaats, leemoven,...
 • gebruik van lokale en hernieuwbare energiebronnen
 • 1/3 van het domein is gemengd (voedsel)bos
 • diverse waterpartijen (vijvers, bronnen, beekjes, swales, watervallen, fonteinen, waterput,...)
 • waterzuivering door middel van planten
 • compostering van afval en droogtoilet resten, recyclage en hergebruik
 • voldoende moestuinen en boomgaarden (volledige zelfvoorziening qua voedsel)
 • natuurlijke bijenkasten (boomstronk)
 • een vegetarisch en/of veganistische levensstijl op het dorp
 • alle dieren zijn vrienden en blijven (uit vrije wil) bij de bewoners tot hun natuurlijke dood
 • de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun domein en de voorziening in hun levensonderhoud
 • de bewoners helpen elkaar en de buren bij allerhande klusjes en diensten
het familiedomein = vrijheid, vrede, vreugde
het familiedomein = creativiteit, passie, geluk
het familiedomein = autonomie, zelfredzaamheid, natuur
het familiedomein = rust, gezondheid, overvloed
het familiedomein = verbinding, spirit, liefde

Bronnen & info

Video -> Anastasiadorpen en voordrachten van Leonid Sharashkin (LS).
Levensdorp -> Enkele bestaande & actieve Levensdorpen in West Europa Mauri (Estonia) FB - Ravenwood (Italy) FB - Lammas (Wales) - Dabrava (Bulgaria) FB - Terra de Lutz (France) FB
Familiedomein Video -> FD01 - FD02 - FD03 - FD04 - FD05 - A Simpler Way
Facebook ->  Ringing Cedars of Russia (English) - Kin’ Domains of the Earth - Take Back Your Motherland - Anastasia Sympathisanten Nederland


I walked across an empty land
I knew the pathway like the back of my hand
I felt the earth beneath my feet
Sat by the river, and it made me complete

Oh, simple thing, where have you gone?
I'm getting tired, and I need somewhere to begin

So why don't we go
Somewhere only we know?
 

Be the change you want to see in the world.
Nobody else can do it for you.